Năng lượng phát triển

Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy cơ chế tài chính cho chuyển đổi năng lượng xanh

Thứ bảy, 30/3/2024 | 16:17 GMT+7
Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa làm việc với ông Tanimoto Masayuki, Giám đốc điều hành quốc gia Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, thời gian qua, Việt Nam và Nhật Bản đã có nhiều hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương liên quan đến chuyển đổi công bằng; đặc biệt, Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC) đã chuyển đổi theo hướng trung hòa carbon... Hai bên đã đặt ra rất nhiều định hướng và nội dung hợp tác, tích cực triển khai, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay, cơ chế AZEC và JETP (Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng) là sáng kiến hiện thực hóa thỏa thuận tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Theo đó, để chuyển đổi năng lượng công bằng, các nước phát triển và các nước đang phát triển hỗ trợ nhau về cơ chế tài chính, công nghệ. Hiện nay trên thế giới, kể cả các nước phát triển nhất mới đang ở giai đoạn thử nghiệm giảm phát thải khí, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo 100% để khai thác sử dụng trong phát triển.

Nhấn mạnh một số mục tiêu chung giữa AZEC và JETP, Phó Thủ tướng đánh giá cao tính hiện thực của cơ chế AZEC với giai đoạn chuyển tiếp sử dụng năng lượng sạch hơn, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng khí, năng lượng sinh khối… cùng nhiều giải pháp cụ thể.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với ông Tanimoto Masayuki, Giám đốc điều hành quốc gia Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản. (Ảnh: VGP)

Theo Phó Thủ tướng, AZEC và JETP cần lựa chọn một số dự án thực hiện cụ thể để cùng nhau hoàn thiện cơ chế và công nghệ.

Ông Tanimoto Masayuki cho biết, JBIC hợp tác và hỗ trợ khoản vay cho các đối tác tại Việt Nam. Đến nay, JBIC đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản triển khai hoạt động đầu tư, hợp tác ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Đối với lĩnh vực cơ sở hạ tầng và môi trường, JBIC đang tập trung nhiều nguồn lực cho chương trình AZEC; ủng hộ cơ chế JETP. 

Nhấn mạnh ưu tiên kết nối nguồn năng lượng xanh của các doanh nghiệp Nhật Bản khi lựa chọn đầu tư, ông Tanimoto Masayuki nhấn mạnh, JBIC sẽ hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, cũng như đưa công nghệ Nhật Bản và châu Âu để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thực hiện giảm phát thải khí carbon và tiết kiệm năng lượng.

JBIC mong muốn, Việt Nam vừa thực hiện được chiến lược trung hòa carbon vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng. Việt Nam là đối tác đầu tiên mà Nhật Bản hỗ trợ trong Sáng kiến AZEC và các đối tác quốc tế chủ chốt rất ủng hộ hợp tác của Nhật Bản với Việt Nam.

Giám đốc điều hành quốc gia JBIC cũng mong muốn có chế hợp tác Nhật Bản - Việt Nam trong AZEC trở thành hình mẫu hợp tác toàn cầu; khẳng định sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đình Tú (t/h)