Xây dựng chiến lược phát triển khoáng sản của TKV trong thời gian tới

Thứ ba, 8/12/2020 | 09:27 GMT+7
Mới đây, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hội thảo “Chiến lược phát triển khoáng sản của TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Sau khi nghe báo cáo đề tài của Viện Khoa học công nghệ mỏ về chiến lược phát triển khoáng sản của TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu tham gia hội thảo tiến hành thảo luận về những vấn đề liên quan đến tính khả thi, phạm vi, giới hạn thực hiện đề tài; đặc biệt là định hướng phát triển một cách cụ thể của các đơn vị khoáng sản trực thuộc TKV. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về trách nhiệm và phương thức tổ chức, công tác phối hợp thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho đề án phát triển khoáng sản của TKV.

TKV tập trung nguồn lực xây dựng chiến lược phát triển khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Tiến Mạnh nhấn mạnh, mỗi cá nhân tham gia xây dựng đề tài và các đơn vị liên quan cần nhận thức một cách nghiêm túc tầm quan trọng của chiến lược phát triển khoáng sản đối với Tập đoàn, cũng như đối với mỗi đơn vị. Đề tài này chính là một trong những cơ sở quan trọng để Tập đoàn xây dựng, hoạch định chiến lược khai thác, chế biến khoáng sản cho giai đoạn tới. Do vậy, các thành viên HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn hết sức quan tâm.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh đặc biệt lưu ý nguồn nhân lực tham gia xây dựng đề tài phải tinh gọn, chất lượng và xác định rõ trách nhiệm của mình để đề tài đạt hiệu quả cao nhất. Viện Khoa học công nghệ mỏ, trực tiếp là lãnh đạo Viện và nhóm tác giả đề tài cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Ban của Tập đoàn và những đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, cần tiến hành rà soát, cập nhật lại dữ liệu từ các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến quy hoạch phát triển khoáng sản để tích hợp vào đề tài; tăng cường thu hút thêm các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực khoáng sản cùng tham gia, đảm bảo trong quý I/2021 hoàn thành đề tài để báo cáo lãnh đạo Tập đoàn.

Anh Thư