Xây dựng hệ thống quan trắc nước tự động trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Thứ sáu, 5/8/2022 | 12:24 GMT+7
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Đà Nẵng đã khởi công xây 2 hệ thống quan trắc nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nhằm giám sát nguồn nước cấp cho toàn thành phố.

Theo Giám đốc Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng Tô Văn Hùng, dự án đánh dấu nỗ lực trong công tác liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường giữa hai địa phương Quảng Nam – Đà Nẵng. Đặc biệt, Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy việc hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giữa hai bên.

Xây dựng hệ thống quan trắc nước tự động trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

2 trạm quan trắc được xây dựng tại trạm thủy văn Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) và trạm thủy văn Tứ Câu (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) từ nguồn vốn ngân sách của thành phố Đà Nẵng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng do Công ty CP Kinh doanh thương mại và sản xuất SEIKI thi công trong thời gian hơn 5 tháng.

Việc đầu tư xây dựng 2 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục tại trạm thủy văn Ái Nghĩa và Tứ Câu sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng về các thông số môi trường như: nồng độ pH, nhiệt độ, DO, mực nước, độ đục, phốt pho tổng, độ mặn... Các dữ liệu này sẽ được truyền tự động, liên tục về Sở TN&MT của hai địa phương theo quy định. Khi giá trị các thông số vượt ngưỡng, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo đến cán bộ trực tiếp phụ trách.

Đây cũng sẽ là cơ sở để các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu hơn về thực trạng môi trường nước tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn hiện nay, từ đó đưa ra dự báo các nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến nguồn nước trong tương lai.

Hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn là một trong những sông nội địa có lưu vực lớn nhất nước ta, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của cả hai địa phương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn nước mặt có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận ở hiện tại lẫn tương lai.

Kim Bảo