Cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu giấy phép tài nguyên nước

Thứ năm, 14/7/2022 | 12:08 GMT+7
Mới đây, Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có công văn số 2354/TNN-NDĐ gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước vào cơ sở dữ liệu (CSDL) giấy phép tài nguyên nước dùng chung của Trung ương và địa phương.

Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Trung ương, địa phương, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 17/2021/TTBTNMT quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Trong đó, Thông tư quy định Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước vào CSDL về thông tin giấy phép tài nguyên nước dùng chung của Trung ương và địa phương trước ngày 30/6/2022 (đối với các giấy phép được cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành) và chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành giấy phép (đối với các giấy phép được cấp từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành).

Ảnh minh họa

Triển khai Thông tư số 17/2021/TTBTNMT nêu trên, ngày 25/10/2021, Cục Quản lý tài nguyên nước đã có văn bản số 2619/TNN-NDĐ gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Thông tư, trong đó đã hướng dẫn việc cập nhật thông tin giấy phép tài nguyên nước vào CSDL. Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2022 hầu hết các địa phương đều chưa cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước vào CSDL. 

Theo đó, để bảo đảm hoàn thành việc cập nhật thông tin giấy phép tài nguyên nước vào CSDL, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung. Bao gồm: cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh vào CSDL tại địa chỉ https://gstnn-gp.monre.gov.vn; liên hệ với Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ TN&MT để được cung cấp tài khoản truy cập vào thông tin, dữ liệu chia sẻ về giấy phép tài nguyên nước do Bộ TN&MT cấp trên địa bàn tỉnh.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng việc cập nhật thông tin, kết nối, tích hợp thông tin giấy phép vào hệ thống CSDL dùng chung được đăng tải tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1ROX_Xgis428DoJyKH5DEwpwN-z5vbeZ1

Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng mới hoặc rà soát, nâng cấp hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở địa phương (gồm: hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ và phần mềm giám sát; cơ sở dữ liệu về thông tin, số liệu đo đạc, quan trắc của công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước do UBND tỉnh cấp phép) phù hợp với quy định của Thông tư, được hướng dẫn tại các phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Thông tư, đảm bảo hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/9/2023.

Linh Giang