Xóm bản cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên có điện lưới quốc gia

Thứ hai, 14/9/2020 | 09:48 GMT+7
Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khánh thành công trình điện xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai.

Đây là dự án cấp điện nông thôn lưới điện quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020 do EU tài trợ. Dự án có quy mô xây dựng mới 01 trạm biến áp 35/0,4kV với công suất 100 kVA; xây dựng trên 5,6 km đường dây trung thế 35kV đi qua 2 xóm Cao Sơn xã Vũ Chân và xóm Cao Biền, xã Phú Thượng; gần 10 km đường dây hạ thế 0,4kV với tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 12/5/2020, hoàn thành nghiệm thu đấu nối ngày 26/8/2020.

Việc hoàn thành cấp điện cho xóm Cao Biền, xã Phú Thượng là xóm bản cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên chưa có điện lưới quốc gia khẳng định đến năm 2020 tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành chương trình cấp điện cho 100% xóm bản vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ lưới điện quốc gia.

 

Lễ khánh thành công trình điện xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai

Công nhân Điện lực Võ Nhai kiểm tra công tơ cho các hộ dân

Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực Võ Nhai đã phối hợp với đơn vị thi công, tập trung nhân lực, vật lực thực hiện đấu nối đường dây, TBA, lắp đặt công tơ, kéo dây sau công tơ, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt miễn phí cho 48 hộ dân, điểm trường Cao Biền, Nhà văn hóa xóm Cao Biền.

Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 sẽ góp phần tạo động lực cho các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đình Tú