Yêu cầu bảo đảm nguồn điện cho sản xuất, sinh hoạt trong mọi tình huống

Thứ bảy, 2/4/2022 | 15:29 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì cuộc họp về vấn đề bảo đảm nguồn điện cho sản xuất, sinh hoạt trong mọi tình huống.

Tại buổi họp, đại diện các Tập đoàn đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc có thể huy động bổ sung khoảng 3.700 MW để bù đắp vào sản lượng nhiệt điện than thiếu hụt. Trong đó: nguồn năng lượng tái tạo khoảng 1.000 MW, nguồn thủy điện khoảng 300 MW, nguồn điện khí khoảng 1.200 MW, nguồn nhiệt điện than khoảng 1.200 MW. Như vậy, có thể khẳng định năm 2022 không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt theo Kế hoạch huy động và vận hành hệ thống điện quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Bảo đảm nguồn cung ứng than cho sản xuất điện

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các Tập đoàn trong việc đảm bảo cung cấp điện và cung cấp than cho sản xuất điện các tháng đầu năm 2022 song Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng diễn biến mới của tình hình thế giới cũng như khu vực đang cho thấy các vấn đề tồn tại, khó khăn cần được giải quyết. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các Tập đoàn thực hiện ngay các giải pháp nhằm huy động bổ sung sản lượng phát điện từ các nguồn bổ sung gồm:

Thứ nhất, các đơn vị sản xuất than (Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc), khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) nâng cao năng lực sản xuất nhiên liệu sơ cấp trong nước; tăng cường ký kết các hợp đồng mua bán than, khí với các đối tác truyền thống và các đối tác mới.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm trong việc hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để bảo đảm huy động tối đa các nguồn điện. Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia và các đơn vị truyển tải phải đặt vào trạng thái luôn sẵn sàng để thực hiện được các mục tiêu này.

Thứ ba, giải quyết ngay những vướng mắc trong hợp đồng mua bán nhiên liệu sơ cấp, mua bán điện giữa các bên.

Về dài hạn, Bộ trưởng yêu cầu các Tập đoàn phối hợp chặt chẽ để báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến giá điện, giá nhiên liệu sơ cấp, vướng mắc trong thanh quyết toán liên quan đến sản xuất điện.

Đình Tú (t/h)