12 dự án giao thông BOT đang dừng triển khai

Thứ hai, 4/11/2019 | 14:43 GMT+7
Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Quốc hội khẳng định có ít nhất 12 dự án BOT đã ký hợp đồng nhưng phải dừng lại, nhiều trạm thu phí đang được xử lý, 67 cuộc kiểm toán được thực hiện tại 60 dự án BOT, BT giao thông.

Nhiều dự án BOT gặp những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Giao thông Vận tải, mặc dù chủ trương kêu gọi vốn tư nhân cho đầu tư hạ tầng giao thông là cần thiết nhưng quá trình thực hiện các dự án BOT giao thông còn những hạn chế, vướng mắc, bất cập.

Sau khi rà soát lại toàn bộ các dự án đã, đang và sắp triển khai theo hình thức BOT, Bộ Giao thông Vận tải dừng 4 dự án đã ký hợp đồng và đang triển khai; dừng 8 dự án đường bộ đã phê duyệt đề xuất, hoặc đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện tại, chỉ triển khai kêu gọi đầu tư BOT vào 8 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nhà đầu tư điều chỉnh vị trí một số trạm thu phí có bất cập; miễn, giảm phí; chỉ đạo các nhà đầu tư công khai thông tin dự án tại trạm thu phí (tổng mức đầu tư, thời gian thu phí, thời điểm thu phí...).

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng chủ động mời Kiểm toán Nhà nước kiểm toán toàn bộ các dự án (đã kiểm toán 67 cuộc tại 60 dự án BOT, BT giao thông), thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra với các vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là về xử lý tài chính, xử lý trách nhiệm và quyết toán chi phí đầu tư.

Tuấn Kiệt