Cuộc sống xanh

2025 Cần Thơ phấn đấu trở thành đô thị thông minh đầu tiên ở Tây Nam Bộ

Thứ tư, 13/3/2019 | 14:59 GMT+7
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Đào Anh Dũng cho biết, Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển thành đô thị thông minh đầu tiên của khu vực Tây Nam Bộ thông qua sử dụng công nghệ thông tin hiện đại hướng tới phục vụ người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng quản lý nhà nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh ngày càng văn minh, hiện đại; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Đào Anh Dũng cũng lưu ý các sở, ngành khi xây dựng kế hoạch phát triển Cần Thơ thành mô hình đô thị thông minh cần phải dựa trên 3 điểm mấu chốt: tối đa hóa khả năng tiếp cận, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với doanh nghiệp.

Trong đó, yếu tố doanh nghiệp được ưu tiên hàng đầu vì có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị thông minh và sẽ được hỗ trợ đồng bộ từ hạ tầng cơ sở đến các chính sách dựa trên công nghệ kỹ thuật hiện đại. Trên cơ sở đưa thành phố Cần Thơ trở thành đô thị thông minh vào năm 2025, các sở, ngành của thành phố đã có nhiều kế hoạch để đạt được mục tiêu.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đang tiến hành thiết lập các nền tảng công nghệ dùng chung cho đô thị thông minh nhằm triển khai xây dựng mô hình chính quyền số với năng lực xử lý, khả năng lưu trữ, mức độ an toàn, bảo mật dữ liệu… 

Sở Giao thông Vận tải bắt đầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cung cấp và quản trị các dịch vụ giao thông vận tải và giao thông đô thị nhằm tăng cường các tiện ích giao thông tới người dân, doanh nghiệp; nâng cao sự hài lòng của người tham gia giao thông.

Mục tiêu lâu dài là giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân; giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch tổng thể và năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của thành phố...

Hải Đăng (t/h)