Ấn Độ hợp tác với Việt Nam phát triển đô thị thông minh

Thứ sáu, 18/10/2019 | 10:40 GMT+7
Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng & đô thị (thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam) và Công ty Spatial Decisions (Ấn Độ) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác quy hoạch vùng, đô thị và phát triển thành phố thông minh.

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa hai cơ quan

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, 2 bên sẽ hợp tác thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di sản kiến trúc - văn hóa - lịch sử cấp quốc gia và quốc tế đã được cấp có thẩm quyền công nhận; hợp tác trong quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch di sản; xây dựng các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đô thị hướng đến đô thị tăng trưởng xanh và thông minh.

Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng & đô thị và Công ty Spatial Decisions sẽ gặp nhau định kỳ hoặc ít nhất nửa năm/lần để kiểm tra việc thực hiện chung các hoạt động, dự án và lập kế hoạch tạm thời của mỗi bên. Trong cuộc họp định kỳ, các hoạt động tổng thể, cụ thể sẽ được hai bên rà soát, đánh giá, đồng thời xác định kế hoạch công việc trong giai đoạn tiếp theo.

Nam Yên