Xây dựng thành phố Vinh trở thành thành phố văn minh, hiện đại

Thứ hai, 9/9/2019 | 11:41 GMT+7
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định vị trí quan trọng của thành phố Vinh đối với tỉnh Nghệ An, vùng Bắc Trung Bộ và đánh giá qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 20 năm đổi mới vừa qua, thành phố Vinh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Sáng 8/9 tại thành phố Vinh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị thực hiện Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW khoá XI về phát triển tỉnh Nghệ An tới năm 2020 và Quyết định số 2468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ tới năm 2020 theo tinh thần của Nghị quyết 26.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định vị trí quan trọng của thành phố Vinh đối với tỉnh Nghệ An, vùng Bắc Trung Bộ và đánh giá qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 20 năm đổi mới vừa qua, thành phố Vinh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những kết quả nổi bật của Vinh sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định 2468 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, là mốc son 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi cho quê hương.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy ở mức khá nhưng chưa bền vững, thu ngân sách không đảm bảo đầu tư phát triển, hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nguồn lực chủ yếu còn dựa nhiều vào ngân sách nhà nước. Cải thiện môi trường thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng chưa tương xứng tiềm năng; chưa thu hút đầu tư những dự án có quy mô, tầm cỡ, tạo đột phá lớn.

Một số lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, y tế, tài chính - tín dụng - ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin… đang từng bước hình thành yếu tố trung tâm vùng nhưng chưa thực sự rõ nét, phạm vi, mức độ, tầm ảnh hưởng, tác động lan tỏa của Vinh đối với vùng còn hạn chế.

Khai trương các giải pháp về chính quyền điện tử, giao dịch nông sản an toàn và tương tác với công dân do VPNT tài trợ thành phố Vinh. (Ảnh: VGP)

Do vậy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng quan điểm, tư tưởng, nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ để phát triển thành phố Vinh sớm đạt mục tiêu trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trên các lĩnh vực đã xác định.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá quy hoạch trục đại lộ Vinh- Cửa Lò sẽ là động lực rất quan trọng, là bước ngoặt lớn để phát triển Vinh cũng như cho cả Nghệ An trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

“Không chỉ là kết nối giao thông mà Vinh- Cửa Lò còn là một trục phát triển với các dự án quan trọng, theo định hướng phát triển Vinh của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ khi đánh giá cao cách làm bài bản của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Nghệ An và các nhà tư vấn cho quy hoạch này.

Phó Thủ tướng nghị tỉnh chủ động ban hành cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực, trong đó chú trọng khuyến khích nội lực và huy động đầu tư của các tổ chức, doanh nhân trong nước và nước ngoài nhưng có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên phát triển toàn diện thành phố Vinh. Sử dụng nguồn lực hợp lý, đem lại hiệu quả tốt nhất, bền vững nhất.

Phó Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư phải giữ cam kết đầu tư và triển khai dự án đầu tư đúng tiến độ. Đối với các dự án chậm triển khai so với tiến độ đã cam kết, đề nghị chính quyền tỉnh Nghệ An kiên quyết rà soát và có các biện pháp xử lý kịp thời nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai và tăng hiệu quả đóng góp ngân sách của dự án.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý địa phương phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, có trách nhiệm xã hội, bảo đảm cho phát triển bền vững cho chính doanh nghiệp và người dân.

"Chính quyền tỉnh Nghệ An phải hành động mạnh mẽ, đã nói là làm và làm ngay. Các doanh nghiệp cũng thể hiện tinh thần này vì lợi ích của các bên, trong đó có cả lợi ích của người dân", Phó Thủ tướng lưu ý.

Tuấn Kiệt