Công bố chỉ số đô thị thông minh đến năm 2025

Thứ ba, 24/9/2019 | 09:00 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký văn bản công bố Bộ chỉ số (KPI) đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025.

Theo đó, bộ chỉ số (KPI) đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) được xây dựng phù hợp định hướng và mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam có tham khảo các bộ chỉ số của các tổ chức chuẩn hóa quốc tế (ISO/IEC, ITU-T…) cũng như được đúc kết kinh nghiệm xây dựng, triển khai của một số nước trong khu vực có điều kiện tương đồng với Việt Nam.

Bộ chỉ số đã tham khảo dựa trên các bộ chỉ số đã được ban hành, sử dụng của một số địa phương, doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và triển khai xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam.

Phiên bản 1.0 của bộ chỉ số gồm các chỉ số cơ bản nhất phù hợp với giai đoạn khởi đầu xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam, trong đó tập trung đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong các hoạt động của đô thị.

Chỉ số đô thị thông minh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Với các đô thị mới bắt đầu nghiên cứu, xây dựng đô thị thông minh, bộ chỉ số này sẽ giúp chính quyền đô thị xác định điểm xuất phát ban đầu của đô thị, đích đến của việc phát triển đô thị thông minh, đồng thời là cơ sở để xây dựng kế hoạch tổng thể hay dự án cụ thể.

Ngoài ra, bộ chỉ số này cũng sẽ giúp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình xây dựng đô thị thông minh.

Với các đô thị đã và đang triển khai đô thị thông minh, bộ chỉ số này được chính quyền sử dụng để theo dõi, kiểm soát sự phát triển của đô thị theo những mục tiêu đã xác định của giai đoạn cũng như hướng đến nâng mức độ phát triển đô thị.

Bộ chỉ số cơ bản mang tính khung này áp dụng chung cho các đô thị Việt Nam. Trên cơ sở kiến trúc và cấu trúc của Bộ Chỉ số này, các Bộ, ngành và địa phương có thể dây dựng các chỉ số đô thị thông minh theo mục tiêu quản lý chuyên ngành, lĩnh vực và đặc thù được phân công quản lý. 

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Nam Thanh