Bất động sản

Bản tin bất động sản số 26/2022

Thứ hai, 11/7/2022 | 10:30 GMT+7
Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp và thông báo đến các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho 4 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý, đề xuất nhu cầu vay vốn.

Hỗ trợ lãi suất cho dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ.

Theo văn bản của Bộ Xây dựng, ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công bố bằng văn bản trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng danh mục này trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành và thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục theo đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ

Triển khai nhiệm vụ được giao, ngày 15/5/2022, Bộ Xây dựng có văn bản số 1799/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất danh mục các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang thực hiện và dự kiến thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

Mặt khác, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về các dự án được đề xuất, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, đến nay đã có 41 địa phương gửi báo cáo đề xuất 240 dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đang triển khai. Tuy nhiên, qua rà soát điều kiện quy định tại điểm a, khoản 5, điều 10 Nghị định số 31/2022/NĐ-CP thì có 4 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý và đề xuất nhu cầu vay vốn (tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Tây Ninh, Tiền Giang) với quy mô 6.426 căn hộ, tổng mức đầu tư 4.665 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 1.751 tỷ đồng.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp và thông báo đến các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Bình Dương chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ nội dung công văn số 3849/BT-TCT ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản gửi các ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản bảo đảm công khai, minh bạch trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện toàn diện các nhiệm vụ như tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về thuế, quản lý thuế và pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; phối hợp với cơ quan công an cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xác minh, điều tra xử lý nghiêm đối với các vi phạm gian lận, trốn thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản. 

Tỉnh Bình Dương đẩy mạnh việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. (Ảnh minh họa)

Đối với ngành tư pháp, tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng viên theo quy định của pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế quản lý chặt chẽ đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp.

Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án cụm công nghiệp tại Bắc Giang

Theo công văn số 566/TTg-NN, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chấp thuận UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 72 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án cụm công nghiệp Jutech tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Chuyển mục đích sử dụng 72 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án cụm công nghiệp tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; về quyết định và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật đất đai và quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hạ Quyên (t/h)