Bất động sản

TPHCM bổ sung hơn 1.200 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ năm, 7/7/2022 | 15:44 GMT+7
UBND TPHCM quyết định bổ sung dự toán ngân sách hơn 1.244 tỷ đồng cho UBND TP Thủ Đức và UBND 21 quận, huyện để thực hiện gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Cụ thể, UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 2259/QĐ-UBND về bổ sung dự toán ngân sách hơn 1.244 tỷ đồng cho UBND TP Thủ Đức và UBND 21 quận, huyện để thực hiện gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, địa phương được phân bổ nhiều nhất là TP Thủ Đức với hơn 185,6 tỷ đồng; quận 7: hơn 112 tỷ đồng; quận 1: hơn 102 tỷ đồng; quận Bình Tân: gần 108 tỷ đồng. Các địa phương còn lại cũng được cấp bổ sung từ 788 triệu đồng đến 85,6 tỷ đồng...

TPHCM tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

UBND TPHCM yêu cầu UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện chủ động sử dụng nguồn lực địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định. Trường hợp nguồn lực tại chỗ không đảm bảo thì địa phương tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách thành phố bổ sung để thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách theo hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, chỉ đạo của UBND TPHCM. 

Ngoài ra, sau khi hoàn thành việc chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND TPHCM. Nếu không sử dụng hết kinh phí bổ sung thì làm thủ tục hoàn trả cho ngân sách thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. UBND TPHCM cũng giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xác định đối tượng và mức chi hỗ trợ theo quy định.

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng là người lao động đang làm việc sẽ được hưởng mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, còn người mới trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng. Thời gian nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Hạ Quyên