Bất động sản

Bản tin bất động sản số 43/2021

Thứ hai, 27/12/2021 | 10:31 GMT+7
Chính phủ yêu cầu rà soat hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, Khánh Hòa tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, Hải Dương bổ sung 3 khu công nghiệp gần 1.000 ha vào quy hoạch... là những tin tức bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sảnCụ thể, cần nghiên cứu sửa đổi pháp luật kinh doanh bất động sản để hoàn thiện chính sách kinh doanh bất động sản nói chung và chính sách liên quan đến giao dịch, kinh doanh nhà ở, dự án nhà ở nói riêng bao gồm: kinh doanh nhà ở có sẵn, kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở, chuyển nhượng dự án, một phần dự án nhà ở...

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quy trình đầu tư phát triển nhà ở từ bước lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, đầu tư xây dựng dự án, cấp giấy chứng nhận sở hữu... Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, chuẩn hóa, thực hiện chuyển đổi số các thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng nhà ở hộ gia đình, riêng lẻ nhằm tăng cường sự tham gia người dân. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, thực hiện cải cách hành chính tại cấp trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trong đó có hoạt động giao dịch kinh doanh nhà ở; góp phần quản lý thông tin giao dịch bất động sản, tăng tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người dân khi kinh doanh bất động sản thông qua các sàn giao dịch bất động sản theo một số hướng. Như khuyến khích việc giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn để công khai, minh bạch; các nhà ở, bất động sản có sẵn, đã được cấp giấy chứng nhận không bắt buộc thực hiện giao dịch qua sàn.

Khánh Hòa tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Khánh Hòa tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Theo đó, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất nằm trong khu dân cư hiện có, đáp ứng được điều kiện hạ tầng khu vực, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nghiêm cấm việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất nằm ngoài khu vực dân cư hiện có, dẫn đến hình thành các điểm dân cư mới chưa đáp ứng được điều kiện cơ sở hạ tầng khu vực, gây ra tình trạng phân lô bán nền tràn lan trên địa bàn. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm chính quyền cấp xã do buông lỏng trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, để phát sinh tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Được biết, cơ sở của chỉ đạo trên là do trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền không đúng quy định; công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trật tự xây dựng chưa được thực hiện thường xuyên, các vi phạm xảy ra nhưng chưa được xử lý kịp thời. Một số địa phương có biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, môi trường đầu tư, định hướng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

Bổ sung 3 khu công nghiệp gần 1.000 ha tại Hải Dương vào quy hoạch

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành mới đây đã đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý bổ sung các khu công nghiệp sau: khu công nghiệp Bình Giang 2 (diện tích 303,27 ha) tại các xã Thái Hòa, Thái Dương, Tân Hồng và Bình Xuyên, huyện Bình Giang; khu công nghiệp Thanh Hà 2 (diện tích 250 ha) tại các xã Thanh Cường và Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà; khu công nghiệp Kim Thành 2 (diện tích 437,24 ha) tại các xã Đại Đức và Tam Kỳ, huyện Kim Thành.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về các nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp nêu trên, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo việc điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (khoảng 883 ha) phù hợp với quy định của pháp luật và ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 451 ngày 6/4/2021, đáp ứng điều kiện để làm cơ sở bổ sung 3 khu công nghiệp nêu trên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

Thu Uyên (t/h)