Năng lượng tái tạo

Bản tin năng lượng số 6/2021

Thứ hai, 22/2/2021 | 08:53 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ mới đây đã có công văn số 185/TTg-CN ngày 09/02/2021 yêu cầu Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta.

Rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời

Thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 414/TTg-CN ngày 08/4/2020 chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định này, trong đó yêu cầu Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành, địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch quy hoạch và đầu tư phát triển điện mặt trời ở nước ta theo đúng quy định, đảm bảo mục tiêu phát triển và hiệu quả kinh tế chung; kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng và các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi; xử lý nghiêm nếu có vi phạm. 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; đồng thời, có hướng dẫn cụ thể về thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà.

Thời gian qua, việc phát triển điện mặt trời ở nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực, thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực này, góp phần khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời có nhiều tiềm năng ở nước ta, qua đó đảm bảo cung ứng điện, an ninh năng lượng. Theo số liệu thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến cuối năm 2020, tổng công suất nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia chưa tính đến điện mặt trời mái nhà đạt khoảng trên 62.000MW, trong đó, công suất các nguồn điện mặt trời trên mặt đất đạt 8.838MW; công suất nguồn điện mặt trời trên mái nhà tham gia cung ứng điện đến cuối năm 2020 ghi nhận khoảng 8.000MW.

Tuy nhiên, việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà không được kiểm soát phù hợp với nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt vào tháng 12/2020 gây khó khăn trong công tác vận hành hệ thống điện quốc gia, nhất là do đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh theo hướng bất lợi đến tăng trưởng kinh tế của nước ta, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện giảm. Cụ thể, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu của hệ thống điện quốc gia chỉ đạt khoảng 245,9 tỷ kWh, tăng khoảng 2,7% so với năm 2019 và giảm 15,6 tỷ kWh so với kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt vào cuối năm 2019.

Do những yếu tố nêu trên, ngay từ tháng đầu năm 2021, EVN đã phải xây dựng và thực hiện phương án cắt giảm nguồn điện mặt trời, cũng như nguồn điện năng lượng tái tạo khác trong hệ thống điện quốc gia, có thể gây lãng phí nguồn lực xã hội và tâm lý lo lắng, bức xúc của nhiều nhà đầu tư. Đã có nhiều phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án EVN dự kiến cắt giảm phát nguồn năng lượng tái tạo trong năm 2021.

Thủ tướng yêu cầu rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta

Để đảm bảo việc phát triển điện mặt trời theo đúng quy định và phát huy hiệu quả chung tốt nhất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, EVN và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện rà soát tổng thể việc triển khai các dự án điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời mái nhà hiện nay; hướng dẫn thực hiện theo đúng cơ chế, quy định đã được ban hành, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 414/TTg-CN ngày 08/4/2020 và các văn bản có liên quan; nghiên cứu, xử lý ngay các vấn đề phát sinh chưa lường hết trong phát triển điện mặt trời, nhất là điện mặt trời mái nhà thời gian qua, không để xảy ra các hậu quả xấu.

Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về phát triển điện mặt trời mái nhà tại các địa phương, các công ty điện lực thời gian vừa qua, bảo đảm theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có, nhất là các hành vi trục lợi chính sách trong triển khai điện mặt trời áp mái thời gian qua.

Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả tốt nhất đối với nguồn năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng mặt trời trong thời gian tới, tuyệt đối không để xảy ra việc có sơ hở trong các cơ chế, chính sách ban hành; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc cắt giảm nguồn điện năng lượng tái tạo đã đưa vào vận hành, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của nhà đầu tư và lãng phí nguồn năng lượng tái tạo của đất nước.

Chịu trách nhiệm rà soát tổng thể các nguồn điện hiện đang triển khai hiện nay, cập nhật cân đối cung - cầu điện giai đoạn tới để tăng cường công tác quản lý quy hoạch tốt nhất; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII đúng tiến độ quy định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm theo đúng quy định pháp luật được cấp có thẩm quyền ban hành và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương về phát triển điện mặt trời mặt đất và trên mái nhà; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát triển ồ ạt điện mặt trời trên địa bàn theo phong trào, thiếu sự kiểm soát gây quá tải lưới điện khu vực và hậu quả xấu sau này. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, EVN trong công tác kiểm tra, thanh tra về phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương, các công ty điện lực thời gian vừa qua; xử lý nghiêm trong phạm vi thẩm quyền các sai phạm nếu có.

Chỉ đạo của Thủ tướng về các dự án điện gió đã hoàn thành công tác thẩm định

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 196/TTg-CN ngày 18/2/2021 về việc báo cáo kết quả rà soát danh mục các dự án điện gió đã hoàn thành công tác thẩm định gửi Bộ Công Thương.

Cụ thể, về báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương tại các công văn số 7201/BCT-ĐL ngày 25/9/2020, số 7408/BCT-ĐL ngày 02/10/2020, số 10052/BCT-ĐL ngày 28/12/2020 về danh mục các dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 10164/BCT-ĐL ngày 30/12/2020 về việc bổ sung Nhà máy điện gió Kỳ Anh MK trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, đến nay, quy mô công suất các dự án nguồn điện gió được bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã ở mức cao (công suất 11.800MW), trong đó mới chỉ có 538MW được đưa vào vận hành đến thời điểm cuối năm 2020, còn khoảng 11.262MW đang được triển khai. Do đó, không xem xét bổ sung các dự án Bộ Công Thương báo cáo, kiến nghị tại các văn bản nêu trên vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh mà đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, khoa học; trong đó, cần bảo đảm cơ cấu các loại nguồn điện phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển năng lượng quốc gia từng giai đoạn và khả năng cung cấp của nguồn năng lượng sơ cấp, đồng thời đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả tốt nhất cho đất nước.

Nỗ lực đưa dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 về đích

Mới đây, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 làm việc, nghe báo cáo tình hình triển khai dự án và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Trước đó, ngày 9/2/2021, HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2 (Ban Chỉ đạo) nhằm triển khai thực hiện hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành thương mại NMNĐ Thái Bình 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết số 6370/NQ-HĐTV ngày 25/12/2020 và các nội dung liên quan đến cơ chế triển khai, hoàn thành dự án NMNĐ Thái Bình 2; kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý dự án, tổng thầu PVC và các đơn vị liên quan trong việc lập tiến độ chi tiết, kế hoạch quản lý và triển khai dự án, đảm bảo an toàn.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu, đề xuất, định hướng giải pháp xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc xuất hiện trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo dự án được thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo HĐTV Tập đoàn xem xét quyết định. Ban Chỉ đạo cũng sẽ yêu cầu Ban điều hành Tập đoàn huy động nhân sự và những nguồn lực hợp lý, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án.

Buổi làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, tổng thầu PVC đã báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ triển khai dự án cũng như kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang tồn tại. Các thành viên Ban Chỉ đạo trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến về các vấn đề khó khăn, vướng mắc của dự án.

Kết luận buổi làm việc, Thành viên HĐTV Petrovietnam Nguyễn Hùng Dũng nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng trong thời gian tới là đảm bảo hoàn thành việc đầu tư xây dựng NMNĐ Thái Bình 2 tuyệt đối an toàn, đưa nhà máy vào vận hành thương mại trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo cũng như các Ban chuyên môn Tập đoàn, Ban Quản lý dự án, tổng thầu và các đơn vị tham gia cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong những công việc liên quan.

Ông Nguyễn Hùng Dũng cũng yêu cầu tổng thầu PVC cần xây dựng, đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ, hạng mục thực hiện trong thời gian tới như biện pháp thi công, tiến độ thực hiện, nhân lực cần huy động… để dễ dàng hơn cho việc kiểm soát, giám sát công việc trên công trường. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, đặc biệt các thủ tục về tài chính nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án...

Ngân Hà