Bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong cao điểm xâm nhập mặn

Thứ hai, 8/4/2024 | 16:23 GMT+7
Ngày 8/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 34/CĐ-TTg về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, để bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, chủ động ứng phó với các đợt xâm nhập mặn thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các địa phương có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn như Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi sát tình hình, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp ứng phó với nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo chỉ đạo.

Bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ như: tiếp tục tổ chức rà soát, nắm chắc thông tin tình hình về từng khu vực, từng ấp, xóm, hộ dân trên địa bàn có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt, nhất là các hộ sinh sống ở vùng ven biển, cuối nguồn cấp nước, khu dân cư trên các cù lao để có phương án cụ thể phù hợp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân, kiên quyết không để người dân không có nước sinh hoạt.

Tổ chức rà soát các nguồn nước ngọt dự trữ trên địa bàn để có phương án cân đối, điều hòa nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước thực tế tại từng địa bàn, trường hợp không thể đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước thì phải ưu tiên sử dụng nguồn nước ngọt phục vụ cấp nước cho sinh hoạt của người dân và nhu cầu thiết yếu khác.

Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai ngay biện pháp phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương để bảo đảm nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng người dân không có nước sinh hoạt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến, dự báo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long để cơ quan chức năng, các địa phương và người dân biết, chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp, tránh hoang mang, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo theo dõi diễn biến, dự báo chuyên ngành, cung cấp thông tin kịp thời cho các địa phương và người dân; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp cụ thể phòng, chống thiếu nước, xâm nhập mặn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân và nhu cầu thiết yếu khác ở đô thị, thị trấn.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác về tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, tránh lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời không gây hoang mang trong công tác ứng phó.

Các Bộ, ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương ứng phó với nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm đời sống người dân.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Thanh Tâm