Quảng Bình chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ tư, 3/4/2024 | 17:35 GMT+7
Trước tình trạng thời tiết nắng nóng phức tạp, ngày 3/4, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công điện số 2/CĐ-UBND về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công văn nêu, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang diễn ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ luôn ở mức cao. Theo dự báo, tình trạng nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng rất cao. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm giảm thiểu số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Công văn số 1643/BNN-KL ngày 8/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

Quảng Bình chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng liên quan, UBND cấp xã thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác PCCCR; tăng cường kiểm tra, giám sát PCCCR tại các địa phương, đơn vị; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng kiểm tra, rà soát lại phương án, kế hoạch PCCCR đảm bảo sát đúng thực tế, có tính khả thi, nhất là tại địa phương, chủ rừng có diện tích rừng thông chưa điều chế, diện tích rừng trên cát và rừng tự nhiên nghèo kiệt dễ cháy. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các điểm trực gác, chốt cửa rừng, giám sát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng; phát hiện sớm cháy rừng, huy động lực lượng tham gia kịp thời dập tắt đám cháy, không để xảy ra cháy lớn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức PCCCR kịp thời, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCCR; thông báo cấp cảnh báo cháy rừng liên tục hàng ngày khi cấp cảnh báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân; dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ cháy rừng. Có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân và Nhà nước.

Khi có cháy rừng xảy ra, UBND cấp huyện báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng ứng cứu kịp thời; chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác PCCCR của địa phương, đơn vị; chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền PCCCR, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày khi cấp cảnh báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường lực lượng, bám sát cơ sở, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương ứng trực, thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng “4 tại chỗ” kịp thời tham gia chữa cháy rừng; theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm để phát hiện sớm cháy rừng.

Các đơn vị chủ rừng chuẩn bị lực lượng, dụng cụ, phương tiện theo phương án PCCCR của đơn vị. Tăng cường công tác tuần tra, canh gác tại khu rừng trọng điểm dễ cháy để sớm phát hiện cháy rừng và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ kịp thời dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn trên diện rộng; thông tin về Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện, thành phố, thị xã để kịp thời ứng cứu.

Các lực lượng Kiểm lâm, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu của địa phương. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng, các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình kịp thời dự báo và cung cấp thông tin về thời tiết nắng nóng, khô hạn đến người dân và các cơ quan có liên quan có phương án sẵn sàng phục vụ công tác PCCCR.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời đưa tin cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng hàng ngày trong thời gian cao điểm nắng nóng để người dân biết, chủ động, phòng ngừa.

Ngọc Mai