Quy hoạch, xây dựng

Bình Định đề xuất bổ sung 71 ha đất quy hoạch xây dựng cảng cạn

Thứ tư, 15/6/2022 | 12:40 GMT+7
UBND tỉnh Bình Định có công văn số 3216/UBND-KT gửi Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung quy hoạch hệ thống cảng cạn trên địa bàn tỉnh Bình Định vào hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 5/9/2014 về việc quy hoạch chi tiết mở rộng cảng biển Quy Nhơn đến năm 2030 tầm nhìn sau năm 2030, với quy mô hàng hóa thông qua cảng đạt 10 triệu tấn/năm vào năm 2015, đạt từ 15 - 18 triệu tấn/năm vào năm 2020 và từ 25 - 30 triệu tấn/năm sau năm 2030.

Đồng thời, tỉnh Bình Định cũng đã quy hoạch hệ thống cảng cạn trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển gia tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng Quy Nhơn, gồm 3 khu vực với tổng diện tích 71 ha.

Ảnh minh họa

Cụ thể, khu vực số 1 là khu trung tâm dịch vụ kho bãi cảng Thị Nại tại xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước với diện tích khoảng 23 ha. Khu vực số 2 là khu cảng nội địa ICD do Công ty CP Cảng Quy Nhơn đăng ký đầu tư tại xã Phước Lộc và xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước với diện tích khoảng 18 ha. Song song với đó, khu vực số 3, theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Vân Canh là khu cảng cạn ICD phía Tây tỉnh, thuộc xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, với quy mô diện tích khoảng 30 ha.

Từ thực tiễn nêu trên, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam quan tâm cập nhật, bổ sung 71 ha đất quy hoạch xây dựng cảng cạn ICD của tỉnh vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nhằm đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hạ Quyên