Bất động sản

Bình Định mời gọi đầu tư hàng chục dự án bất động sản, du lịch

Thứ năm, 8/10/2020 | 20:29 GMT+7
UBND Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định vừa thông tin danh mục 49 dự án mời gọi đầu tư năm 2021 thuộc lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, du lịch, thương mại, nông nghiệp, nghĩa trang, năng lượng…

Theo ông Nguyễn Bay, Giám đốc trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, trong 49 dự án Hoài Nhơn mời gọi đầu tư năm 2021, lĩnh vực có nhiều dự án nhất (28 dự án) thuộc lĩnh vực bất động sản, dịch vụ và thương mại du lịch.

Cụ thể, 28 dự án kêu gọi đầu tư về lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch có 06 dự án thuộc địa bàn phường Bồng Sơn; 08 dự án thuộc địa bàn phường Tam Quan Bắc; 02 dự án thuộc phường Hoài Thanh Tây; 02 dự án thuộc địa bàn phường Hoài Đức; 03 dự án thuộc địa bàn phường Hoài Tân; 02 dự án thuộc địa bàn phường Hoài Hương; 01 dự án thuộc địa bàn phường Hoài Đức; 01 dự án thuộc địa bàn phường Hoài Xuân; 01 dự án nằm trên 04 địa bàn là phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Hương; 02 dự án nằm trên 02 địa bàn là phường Tam Quan và Tam Quan Bắc.

Bình Định mời gọi đầu tư hàng chục dự án bất động sản, du lịch

Đối với lĩnh vực hạ tầng có 04 dự án, gồm: dự án cụm công nghiệp Bồng Sơn (giai đoạn 2) tại khu phố Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn có diện tích 30,5ha; dự án cụm công nghiệp Hoài Hương tại khu phố Thiện Đức, phường Hoài Hương có diện tích 11,8ha; dự án cụm công nghiệp Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây tại khu phố Ngọc Sơn Bắc, phường Hoài Thanh Tây có diện tích 12ha; dự án cụm công nghiệp Hoài Tân tại khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân có diện tích 74,5ha.

Đối với lĩnh vực sinh thái, nghỉ dưỡng có 08 dự án. Trong đó 01 dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Con tại xã Hoài Hải với diện tích 100ha; 01 dự án  Khu du lịch sinh thái bãi biển Lộ Diêu tại xã Hoài Mỹ với diện tích 50ha; 01 dự án khu du lịch sinh thái quanh hồ Cây Khế tại xã Hoài Mỹ với diện tích 20ha; 01 dự án khu du lịch tâm linh kết hợp du lịch sinh thái Chùa Tịnh Viên (Mười Liễu) tại xã Hoài Châu Bắc với diện tích 20ha; 01 dự án khu du lịch sinh thái Suối Vàng tại xã Hoài Sơn với diện tích 02ha; 01 dự án khu du lịch sinh thái La Vuông tại xã Hoài Sơn với diện tích 80ha; 01 dự án khu du lịch sinh thái Hồ Cẩn Hậu tại xã Hoài Sơn với diện tích 50ha; 01 dự án điểm du lịch sinh thái Đập Cấm An Sơn tại xã Hoài Châu với diện tích 03ha.

Đối với lĩnh vực năng lượng (điện, gió…) có 03 dự án. Trong đó tại phường Bồng Sơn có diện tích 54ha; phường Hoài Thanh có diện tích 50ha; phường Hoài Đức có diện tích 40ha.

Lĩnh vực nông thiệp, thủy sản có 01 dự án (điểm giết mổ tập trung tại phường Hoài Tân với diện tích 0,5ha); 3 dự án thuộc vực chợ (tai phường Tam Quan Bắc, xã Hoài Sơn và phường Tam Quan); lĩnh vực xây dựng nghĩa trang nhân dân có 02 dự án (phường Bồng Sơn có diện tích 12ha và xã Hoài Hảo có diện tích 15ha).

Theo Baodautu.vn