Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thứ tư, 20/3/2024 | 10:39 GMT+7
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tại dự thảo Thông tư này, Bộ Công Thương bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo dự thảo, các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng, dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut. Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng nhiều nhất thuộc các nhóm mặt hàng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut để thực hiện công bố giá cơ sở.

Nguyên tắc điều hành giá xăng dầu được quy định như sau: giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá bán xăng dầu, điều hành trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Công tác điều hành giá xăng dầu, điều hành trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá trong từng kỳ điều hành phải có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính bằng văn bản.

Ảnh minh họa

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá tại thời điểm công bố giá cơ sở thực hiện trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, khi có ý kiến khác nhau, Bộ Công Thương quyết định và chịu trách nhiệm; trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Công tác điều hành giá xăng dầu thực hiện theo Quy chế hoạt động Tổ điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Trước đây, theo Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, việc điều hành giá xăng dầu, việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá, phương pháp tính giá cơ sở được công bố trên cơ sở thống nhất ý kiến của Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu. Tổ liên ngành điều hành xăng dầu do Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) làm tổ trưởng; Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) làm tổ phó và các thành viên thuộc 2 Vụ, Cục này...

Ngoài ra, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng đưa quy định về báo cáo lượng xăng dầu sản xuất trong nước. Theo đó, định kỳ, trước ngày 29 của tháng cuối quý, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu báo cáo sản lượng bán xăng dầu trong nước theo từng chủng loại (theo mẫu) trong kỳ từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của quý đến ngày 20 tháng cuối quý về Bộ Công Thương để cơ quan này tổng hợp tính toán, xác định tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước và nhập khẩu trong công thức giá cơ sở.

An Vinh