Bộ TN&MT: Tập huấn triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020

Thứ tư, 30/3/2022 | 11:16 GMT+7
Ngày 29/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội thảo tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Luật có nhiều nội dung mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều luật khác nhau, thay đổi căn bản so với các quy định hiện hành.

Ngay sau khi Luật được ban hành, Bộ TN&MT đã chủ động xây dựng tài liệu tuyên truyền các nội dung chính của Luật; phối hợp với một số Bộ, ngành, địa phương cử cán bộ tuyên truyền để phổ biến, tuyên truyền sâu hơn về các chế định mới; đăng tải rộng rãi các bài viết, ấn phẩm phổ biến các quy định mới quan trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt đã mở chuyên mục "Tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường" trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường để tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp trong triển khai quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội thảo tập huấn phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy định

Thứ trưởng cho rằng, hội thảo có ý nghĩa thiết thực giúp các địa phương cập nhật quy định mới cũng như hiểu rõ hơn mục tiêu, tinh thần của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp việc triển khai thực hiện được chính xác và thống nhất.

Theo đó, tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan về các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; 5 chuyên đề chuyên sâu về: phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và một số quy định khác về quản lý chất thải; phân vùng môi trường, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh và thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên.

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại hội thảo, Bộ TN&MT sẽ tổng hợp, đăng tải chính thức toàn bộ nội dung hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, tiến tới ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai chi tiết các quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu truyền thông đa phương tiện về bảo vệ môi trường và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đại diện Bộ TN&MT đề nghị các địa phương triển khai nghiên cứu, nắm bắt và tham mưu tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn một cách sâu rộng, mạnh mẽ đến các đối tượng có liên quan tại địa phương; sớm đưa các quy định, chính sách mới của Luật đi vào cuộc sống.

Kim Bảo (T/H)