Cần Thơ phấn đầu phát triển bền vững gắn với thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ ba, 29/3/2022 | 17:38 GMT+7
Thành phố Cần Thơ đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) theo tinh thần Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH trên địa bàn thành phố.

Triển khai nhiều dự án, công trình

BĐKH và nước biển dâng đang ngày càng phức tạp và có xu hướng tác động tiêu cực hơn đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Vì vậy, các cấp, các ngành đã nổ lực triển khai nhiều giải pháp để chủ động, linh hoạt thích ứng với BĐKH. Hiện thành phố đang đẩy nhanh công tác lập quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tích hợp các nội dung quy hoạch ngành, lĩnh vực theo định hướng ứng phó, thích ứng với BĐKH.

Thành phố Cần Thơ cũng đang tập trung triển khai thực hiện các dự án xây dựng kè hai bên sông Cần Thơ và các rạch: Tham Tướng, Cái Sơn Hàng Bàng và các sông: Ô Môn, Bình Thủy; cải tạo, mở rộng không gian mặt nước hồ Búng Xáng và hồ Xáng Thổi (hơn 19ha); góp phần giúp thành phố chủ động hơn trong ứng phó sạt lở, kiểm soát ngập lụt, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông thôn để ứng phó với BĐKH thông qua việc xây dựng mạng lưới công trình thủy lợi khép kín để điều tiết nguồn nước đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân; triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với BĐKH, nâng cao chuỗi giá trị cho ngành nông nghiệp.

Tranh thủ các nguồn lực để đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho người dân ở vùng nông thôn có nguồn nước sạch sử dụng và chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; hoàn thiện hệ thống mạng lưới quan trắc tự động, nâng cao năng lực quan trắc, cảnh báo xâm nhập mặn cũng như chất lượng môi trường nước, không khí, đảm bảo cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

Triển khai thực hiện các dự án xây dựng kè hai bên sông Cần Thơ và các rạch

Tiếp tục chủ động ứng phó

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Cần Thơ, hiện nay những tác động cực đoan của BĐKH như: ngập lụt, sạt lở bờ sông, giông lốc, hạn hán diễn ra với mức độ tăng dần. Để chủ động hơn nữa trong việc ứng phó và thích ứng với BĐKH, thời gian tới, các ngành, các cấp của thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động, dự án ứng phó với BĐKH.

“Thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển, nâng cấp đô thị nhằm nâng cao khả năng chống chịu của thành phố trong bối cảnh BĐKH ngày càng phức tạp, khó lường. Sở TN&MT cũng sẽ phối hợp với các Sở, ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động ứng phó với BĐKH của người dân trên địa bàn”.

Bà Cao Thị Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở TN&MT thành phố Cần Thơ cho biết: Thời gian tới, nhiều chương trình, dự án phát triển, nâng cấp đô thị trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện nhằm nâng cao khả năng thích ứng đô thị; đồng thời, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đê kè cũng như các hạ tầng kỹ thuật về môi trường, nâng cao khả năng chống chịu của thành phố trong bối cảnh BĐKH.

Cùng với đó, Sở sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn thành phố trong việc ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, đô thị, góp phần giảm nhẹ tác động của BĐKH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Triển khai các giải pháp, nhiệm vụ ứng phó với BĐKH đồng bộ, nhịp nhàng, có sự phối hợp chặt chẽ như phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông, công nghiệp, xây dựng; lồng ghép ứng phó BĐKH trong quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, nghề và các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Thành phố Cần Thơ cũng sẽ chủ động phối hợp với các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện hiệu quả các dự án, công trình liên tỉnh, liên vùng nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thành phố nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung trước tác động của BĐKH.

Theo baotainguyenmoitruong.vn