Bộ Tài chính: Công bố dự thảo sửa khung giá nước sạch

Thứ tư, 7/10/2020 | 11:09 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước, cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi, bảo đảm quyền lợi của khách hàng sử dụng nước.

Sau 8 năm sử dụng giá nước sạch theo Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT của liên Bộ Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải bổ sung, sửa đổi Thông tư để phù hợp với tình hình hiện tại.

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước, cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng nước, Bộ Tài chính đề xuất khung giá nước sạch sinh hoạt áp dụng cho bán buôn và bán lẻ nước sạch (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

Lưu ý, khung giá trên không áp dụng cho các trường hợp đặc thù như vùng nước ngập mặn, vùng ven biển, vùng có điều kiện sản xuất nước khó khăn. Theo đó, chi phí sản xuất và cung ứng nước sạch sinh hoạt sẽ cao hơn mức giá tối đa của khung giá. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cho phù hợp.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đưa ra khung giá cụ thể, Bộ Tài chính cũng đưa ra yêu cầu về nguyên tắc xác định giá bán nước sạch. Cụ thể, giá bán nước sạch phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ (bao gồm giá thành toàn bộ trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ) để các đơn vị cấp nước duy trì và phát triển trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật công bố hoặc ban hành và lợi nhuận định mức hợp lý của khối lượng nước thương phẩm do các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc thực hiện tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn và bán lẻ nước sạch theo quy định của quy chế tính giá do Nhà nước ban hành và hướng dẫn tại Thông tư này.

Các đơn vị cấp nước bán lẻ nước sạch cho mục đích sinh hoạt và nhiều mục đích khác sẽ căn cứ vào giá nước sạch cho sinh hoạt do UBND tỉnh quy định, để tự quyết định giá nước sạch cho mục đích ngoài sinh hoạt, nhưng phải đảm bảo cơ chế bù giá giữa các nhóm khách hàng có mục đích sử dụng khác nhau và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, giá bán nước sạch của đơn vị cấp nước cho mục đích sinh hoạt hoặc cấp nước đồng thời cho mục đích sinh hoạt và mục đích khác ngoài sinh hoạt được xem xét điều chỉnh tối đa một lần một năm, khi các yếu tố chi phí biến động ảnh hưởng đến phương án giá nước. Giá nước sạch của đơn vị chỉ cấp nước cho mục đích khác ngoài sinh hoạt do đơn vị cấp nước quyết định việc điều chỉnh trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng sử dụng nước.

Thanh Bảo