Bất động sản

Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị triển khai đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Thứ ba, 20/2/2024 | 14:26 GMT+7
Theo kế hoạch, hội nghị triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 năm 2024 diễn ra vào ngày 22/2 tới đây tại Hà Nội. Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị.

Ngày 3/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2024 nỗ lực phấn đấu trên địa bàn cả nước hoàn thành 130 nghìn căn hộ nhà ở xã hội.

Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2024 nỗ lực phấn đấu trên địa bàn cả nước hoàn thành 130 nghìn căn hộ nhà ở xã hội

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì hội nghị triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 năm 2024 tại trụ sở Bộ Xây dựng, vào ngày 22/2, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối với điểm cầu tại các UBND tỉnh, thành phố.

Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham gia của chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, thành phố; các ngân hàng thương mại; doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố do UBND tỉnh mời…

Hải Long