Bất động sản

Lên kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai sửa đổi

Thứ ba, 23/1/2024 | 10:15 GMT+7
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, ngày 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số Bộ, ngành hữu quan về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, phân công cụ thể cho từng Bộ ngành xây dựng văn bản thi hành dưới luật, có tiến độ cụ thể; triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Đất đai (sửa đổi), các văn bản thi hành; công tác kiểm tra giám sát…

Tham gia cuộc họp, lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư… đã báo cáo, trao đổi về lộ trình, định hướng xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành, cũng như theo quy định của Luật; đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi): nghị định chung hướng dẫn các điều, khoản chung; các lĩnh vực chuyên sâu (quản lý đất lúa; thu tiền sử dụng đất; định giá đất; thu hồi, bồi thường, tái định cư; điều tra cơ bản thông tin dữ liệu đất đai…); đất đai cho hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, công nghiệp…

Cùng với đó là đề án truyền thông chính sách, tuyên truyền phổ biến về luật, đưa các điều khoản, quy định của Luật đất đai (sửa đổi) được thực thi, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời, chú trọng tập huấn, quán triệt đến những người làm công tác lãnh đạo, quản lý đất đai từ Trung ương tới các địa phương; kiện toàn, sắp xếp bộ máy, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai phục vụ công tác định giá vào năm 2025… nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thi hành Luật.

Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách trong Luật Đất đai (sửa đổi) vào cuộc sống. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng yêu cầu phân công trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm hiệu lực đồng thời, đồng bộ, thống nhất.

Các Bộ, ngành cần rà soát kỹ lưỡng những điều, khoản của Luật Đất đai (sửa đổi) giao thẩm quyền cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ quy định, hướng dẫn thực hiện, để phối hợp triển khai xây dựng một nghị định hướng dẫn chung và một số nghị định riêng có tính chuyên môn đặc thù. Tinh thần chung là số lượng nghị định phải là ít nhất; triển khai, áp dụng luật khoa học, chặt chẽ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các Bộ ngành rà soát kỹ, chủ động đề xuất số nghị định được phân công xây dựng, các thông tư hướng dẫn chi tiết và phải được ban hành trước thời điểm có hiệu lực của các điều khoản trong Luật là ngày 1/4/2024 và ngày 1/1/2025 để có thời gian tập huấn, tuyên truyền, kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp xây dựng 2 đề án thí điểm theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tách công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công; thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất không phải là đất ở tại một số địa phương có năng lực thực hiện hoặc điều kiện đặc thù theo tiêu chí cụ thể.

Đức Dũng