Cà Mau: Đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân

Thứ năm, 9/12/2021 | 22:43 GMT+7
Thời gian qua, công tác cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau được cơ quan chuyên môn quan tâm, triển khai thực hiện, đầu tư phát triển hệ thống cung cấp nước bằng nhiều nguồn lực.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối với các công trình cấp nước tập trung, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau trực tiếp quản lý 46 công trình, với tổng công suất khai thác thiết kế là 89.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho 76.051 hộ dân. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực tiếp quản lý, vận hành 18 công trình, với tổng công suất khai thác 14.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho khoảng 16.000 hộ dân.

Ngoài ra, UBND các xã quản lý, vận hành 220 công trình, với tổng công suất khai thác thiết kế 41.000 m3/ngày đêm; cung cấp nước cho khoảng 22.000 hộ dân; 2 công trình cấp nước theo phương thức xã hội hoá với tổng công suất khai thác thiết kế 240 m3/ngày đêm.

Ông Lê Công Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, cho biết, với những nỗ lực, quyết tâm chỉ đạo thực hiện của các ngành, các cấp, đến nay nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Ðến thời điểm này, đã có hơn 95% hộ dân trên địa bàn tỉnh được cung cấp nước sạch sinh hoạt. Bên cạnh đó, bằng nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch được nâng lên đáng kể. Người dân đã tự chủ hơn trong việc tích trữ và tạo nguồn nước hợp vệ sinh cho sinh hoạt hàng ngày.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có tổng số hơn 280 công trình cấp nước tập trung, với tổng công suất khai thác thiết kế khoảng 144.000 m3/ngày đêm. Bên cạnh đó, còn có hơn 137.000 giếng khoan nhỏ lẻ hộ gia đình, tổng lưu lượng khai thác khoảng 275.180 m3/ngày đêm.

PV