Nông nghiệp sạch

Cần Thơ đảm bảo an ninh lương thực, xuất khẩu lúa gạo bền vững

Thứ sáu, 5/4/2024 | 17:00 GMT+7
UBND thành phố Cần Thơ vừa có Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo và hợp tác trong liên kết sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị và xuất khẩu gạo bền vững trên địa bàn các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạch.

Theo chỉ thị, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người nông dân trong liên kết sản xuất, bao tiêu lúa và xuất khẩu gạo bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất và xuất khẩu lúa gạo trên địa bàn các huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạch, UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các Sở, cơ quan ban ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo và hợp tác xã nông nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh lúa gạo, đảm bảo an ninh lương thực và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật; tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, công bằng, thuận lợi và đảm bảo lợi ích chính đáng của hợp tác xã, người nông dân trồng lúa, giữ uy tín cho mặt hàng gạo của Việt Nam.

Tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu gạo với các cấp hợp tác xã lúa gạo trên địa bàn huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạch trong bao tiêu sản xuất lúa các vụ trong năm. Phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường, thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ mặt hàng gạo; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hiệu quả chuỗi cung ứng gạo gắn kết dịch vụ logistics với thị trường quốc tế; tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong và ngoài thành phố với các hợp tác xã nông nghiệp, tạo môi trường, cơ hội để các chủ thể gặp gỡ, xúc tiến liên kết hợp tác, đảm bảo lợi ích các bên.

Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp xuất khẩu gạo với các cấp hợp tác xã lúa gạo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạch theo dõi sát tình hình sản xuất, sản lượng lúa gạo và hướng dẫn sử dụng giống lúa, thời gian xuống giống các mùa vụ trong năm để cân đối nguồn lúa, gạo phục vụ nhu cầu tiêu dùng lúa, gạo và xuất khẩu, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực.

Kịp thời hướng dẫn, khuyến cáo các địa phương, doanh nghiệp và cán bộ nông dân tuân thủ nghiêm quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu. Khuyến khích, mời gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu lúa gạo cho hợp tác xã và người nông dân. Tăng cường liên kết, phát huy vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong việc phát triển chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất, thu mua, bảo quản, chế biến, tiếp cận thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các khâu sản xuất, chế biến, xuất khẩu gạo.

Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạch chủ động chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất lúa, gạo đảm bảo mục tiêu về năng suất, chất lượng sản lượng theo kế hoạch. Kịp thời cung cấp thông tin tới các Sở, ngành liên quan về sản lượng, chủng loại thóc, gạo hàng hóa tồn đọng và dự kiến năng suất, sản lượng thu hoạch lúa, gạo theo từng chủng loại, mùa vụ sản xuất trên địa bàn để phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường theo dõi sát tình hình, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất lưu thông, tiêu thụ lúa, gạo trên địa bàn; xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, trục lợi bất chính, thu mua đẩy giá lúa gạo lên cao không đúng giá thị trường và các trường hợp tự ý phá vỡ hợp đồng liên kết bao tiêu đã ký kết, các thương lái phá giá làm ảnh hưởng đến việc liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã sản xuất lúa, người nông dân…

Lam An