Cần Thơ đặt chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 là 74%

Thứ tư, 1/2/2023 | 14:31 GMT+7
UBND TP Cần Thơ đề ra chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 là 74%.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành công văn 217/UBND-XDDT gửi các sở ngành, quận huyện về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa của thành phố năm 2023.

Cụ thể, TP Cần Thơ đề ra chỉ tiêu đô thị hóa năm 2023 là 74% (đến cuối năm 2022, tỷ lệ đô thị hóa của thành phố đạt 73,05%).

Theo đó, UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, theo dõi, tổng hợp số liệu về tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn TP Cần Thơ. Đôn đốc theo dõi quá trình thu hút, lấp đầy dân cư tại các khu vực đã và đang đầu tư phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn TP Cần Thơ như: nhóm các dự án đã hoàn thành, chưa lấp đầy dân cư (các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn các quận, huyện); nhóm các dự án đã có chủ trương, đang triển khai và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác (toàn bộ hoặc từng giai đoạn) tính đến năm 2023. 

Phối hợp với Cục Thống kê về số liệu dân số đô thị và dân số toàn TP Cần Thơ theo định kỳ gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổng hợp, báo cáo UBND TP Cần Thơ về kết quả thực hiện theo định kỳ. Báo cáo 6 tháng, trước ngày 10/6/2023; báo cáo cuối năm, trước ngày 10/11/2023.

TP Cần Thơ đề ra chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 là 74%

Đồng thời, UBND TP Cần Thơ đề nghị các sở, ban ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa của TP năm 2023; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất trình UBND TP Cần Thơ xem xét, giải quyết.

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu đến năm 2030: “Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao”.

Nhã Quyên