Năng lượng tái tạo

Chuyển dịch năng lượng hướng tới Net-Zero năm 2050

Thứ ba, 2/8/2022 | 14:30 GMT+7
Hội thảo “Chuyển dịch năng lượng - con đường hướng tới Net-Zero năm 2050” nhằm trao đổi thông tin về các chính sách phù hợp trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng của nước Đức cũng như trên toàn cầu, đồng thời tìm kiếm các giải pháp tích cực cho Việt Nam.

Với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, phù hợp với mục tiêu tham vọng của quốc gia về giảm thiểu biến đổi khí hậu như đã công bố tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội (CSTE) và dự án “Năng lượng sạch, giá cả phù hợp và bền vững cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE)” đồng tổ chức hội thảo về chủ đề “Chuyển dịch năng lượng - con đường hướng tới Net-Zero năm 2050”.

Thực hiện chuyển dịch năng lượng hướng tới Net-Zero năm 2050

Hội thảo nhằm trao đổi thông tin về các chính sách phù hợp trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng của nước Đức cũng như trên toàn cầu, đồng thời tìm kiếm các giải pháp tích cực cho Việt Nam. Hội thảo dự kiến diễn ra vào ngày 5/8 tới theo hình thức trực tuyến.

Mục tiêu của hội thảo “Chuyển dịch năng lượng - con đường hướng tới Net-Zero năm 2050” là tạo ra một không gian mở để cùng trao đổi kinh nghiệm quốc tế về chuyển dịch năng lượng với tầm nhìn dài hạn đồng thời tìm kiếm những giải pháp tích cực cho Việt Nam.

Lan Anh