Năng lượng tái tạo

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện trấu Hậu Giang

Thứ ba, 19/7/2022 | 16:00 GMT+7
UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư dự án Nhà máy điện trấu Hậu Giang.

Theo quyết định, tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 570 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 114 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 456 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong thời gian 60 tháng kể từ ngày 27/5/2019.

Quy mô đầu tư dự án bao gồm các hạng mục như sau: khu vực nhà máy; khu vực nhà điều hành, căn tin; bãi xe; kho chứa nguyên liệu; kho chứa trấu ngoài trời, đường nội bộ, công viên cây xanh; bến thủy nội địa; đường dây truyền tải điện...

Quyết định cũng nêu tỉnh Hậu Giang chấp thuận Công ty CP Nhà máy điện Hậu Giang làm nhà đầu tư dự án, đồng thời đề nghị đơn vị này khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Biến trấu thành năng lượng

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng,Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, Giám đốc Công ty CP Nhà máy điện Hậu Giang; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó, dự án này từng được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 27/5/2019, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai.

Nhã Quyên