Công ty Kho vận Đá Bạc hoàn thành kế hoạch năm 2019

Thứ sáu, 22/11/2019 | 09:49 GMT+7
Đến nay, Công ty Kho vận Đá Bạc đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

Cụ thể, tính đến hết ngày 19/11, Công ty Kho vận Đá Bạc đã cán đích thành công với các chỉ tiêu: tiêu thụ than các loại 9.661.785 tấn/9.508.000 tấn, bằng 101,62% kế hoạch năm, bằng 105% so với cùng kỳ; than nhập kho 9.509.431 tấn/9.508.000 tấn, bằng 100% kế hoạch năm, bằng 115% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân người lao động đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Công ty Kho vận Đá Bạc hoàn thành kế hoạch năm 2019. (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, công ty đã tập trung chỉ đạo sát sao, hợp lý giữa nhận than từ các mỏ và có nhiều giải pháp điều hành phục vụ tiêu thụ kịp thời, sắp xếp hợp lý hoá sản xuất, các giải pháp điều hành linh hoạt, rà soát. Đồng thời, công ty thực hiện tốt kế hoạch đầu tư, sản xuất phù hợp, chú trọng thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng công nghệ tự động trong quản lý.

Công ty Kho vận Đá Bạc cũng tập trung vào việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; đầu tư công nghệ mới phục vụ việc xuất rót tại các cảng; công tác tinh giảm lao động các khâu phục vụ, phụ trợ được triển khai hiệu quả; công tác quản trị chi phí thực hiện tốt, công tác an toàn thực hiện hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người lao động... Do vậy, các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt kế hoạch và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ 2018.

PV