Công ty Kho vận Đá Bạc tiêu thụ gần 7,5 triệu tấn than

Thứ ba, 24/9/2019 | 11:02 GMT+7
Tính đến đến hết tháng 8/2019, Công ty Kho vận Đá Bạc đã tiêu thụ gần 7,5 triệu tấn than; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất than và bám sát tiến độ kế hoạch, đẩy mạnh công tác tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Kế hoạch năm 2019, than tiêu thụ của vùng miền Tây (Quảng Ninh) qua Công ty Kho vận Đá Bạc là 9,508 triệu tấn. Công ty đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất than vùng miền Tây và các cơ quan chức năng trong công tác tiêu thụ than, bám sát chỉ đạo điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về sản xuất, tiêu thụ, thực hiện than chuyển vùng, than nhập khẩu, chế biến than đáp ứng về chủng loại, số lượng, chất lượng than cung cấp cho nhiệt điện và các khách hàng.

Tiêu thụ than tại cảng Bến Cân - Công ty Kho vận Đá Bạc

Tính đến 31/8, công ty thực hiện than tiêu thụ đạt gần 7,5 triệu tấn, đạt 78% kế hoạch năm, trong đó than chuyển vùng đạt trên 3,519 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch năm; than mua mỏ đạt trên 6,353 triệu tấn, đạt 67% kế hoạch năm… Do đẩy mạnh sản xuất nên dự kiến 9 tháng năm 2019, các đơn vị sản xuất than vùng miền Tây đều đạt trên 75% kế hoạch năm. Các đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng đạt cao là Công ty than Nam Mẫu và Công ty CP than Vàng Danh.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu về sản xuất và môi trường khu vực kho, cảng vùng miền Tây, trong thời gian tới, Công ty Kho vận Đá Bạc sẽ đầu tư quy hoạch, đổi mới công nghệ cảng Điền Công về hệ thống kho, cảng, đáp ứng cho công tác tiêu thụ và nhập khẩu, pha trộn chế biến than tại cảng. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác môi trường, bổ sung tường bao, lưới che chắn, hệ thống phun sương dập bụi, xây dựng phương án trồng cây phục hồi môi trường cảnh quan các kho cảng Bến Cân, Điền Công…

PV