Đóng điện công trình lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2

Thứ năm, 30/7/2020 | 15:07 GMT+7
Tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Công ty Điện lực Bình Thuận mới đây đã tiến hành nghiệm thu đóng điện công trình lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2.

Công trình do Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư với tổng vốn gần 52 tỷ nhằm mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, cải thiện chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng. Đặc biệt, công trình sẽ góp phần giải phóng công suất các nhà máy điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế địa phương…

Ngành điện nghiệm thu đóng điện công trình lộ ra 110kV trạm 220kV Phan Rí 2

Công trình được xây dựng mới đường dây 4 mạch 110kV, xuất phát từ ngăn lộ 110kV trạm 220kV Phan Rí 2 về đến trụ dừng cuối 4 mạch xây dựng mới gần trạm biến áp 110kV Phan Rí hiện hữu.

Trong đó 2 mạch sẽ chuyển tiếp vào đường dây 110kV Phan Rí - Lương Sơn và 2 mạch chuyển tiếp vào đường dây 110kV Phan Rí - Thủy điện Đại Ninh… Hướng tuyến đường dây 110kV đi qua địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong có tổng chiều dài 3,657km.

Tùng Lâm