Năng lượng tái tạo

Cụ thể hóa danh mục các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo

Thứ hai, 25/12/2023 | 15:01 GMT+7
Để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, lãnh đạo Chính phủ yều cầu Bộ Công Thương và các địa phương trong cả nước phối hợp trong việc thực hiện cụ thể hóa danh mục các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo sẽ triển khai trong thời kỳ quy hoạch, đặc biệt là trong giai đoạn đến năm 2025.

Văn phòng Chính phủ mới có văn bản số 536/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Trước đó, ngày 15/12/2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với địa phương về dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo tóm tắt các nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, ý kiến phát biểu của các địa phương, các Bộ, ngành tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kết luận như sau:

Để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, khả thi, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật, lãnh đạo Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước về nội dung này và đã có kết luận chỉ đạo hoàn thiện các nội dung cụ thể tại Thông báo số 453/TB-VPCP ngày 3/11/2023 của Văn phòng Chính phủ; trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác phối hợp giữa Bộ Công Thương và các địa phương trong cả nước trong việc thực hiện cụ thể hóa danh mục các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo (gồm điện gió trên bờ, điện mặt trời, điện sinh khối, điện sản xuất từ chất thải rắn, thủy điện nhỏ…) sẽ triển khai trong thời kỳ quy hoạch, đặc biệt là trong giai đoạn đến năm 2025.

Theo báo cáo của các địa phương tại hội nghị cho thấy về thông tin và số liệu của các địa phương đã gửi Bộ Công Thương có thể phân thành 3 nhóm:

Nhóm 1 là nhóm các địa phương có xây dựng danh mục các dự án cơ bản phù hợp với hướng dẫn của Bộ Công Thương nhưng cần bổ sung làm rõ một số thông tin;

Nhóm 2 là nhóm các địa phương có xây dựng danh mục các dự án cơ bản đủ thông tin nhưng đề xuất quy mô công suất rất lớn so với tính toán phân bổ của Bộ Công Thương;

Nhóm 3 là nhóm các địa phương không có đề xuất danh mục các dự án, đề xuất bổ sung quy mô công suất các nguồn điện sinh khối, điện sản xuất từ rác thải, thủy điện nhỏ, điện mặt trời áp mái, điện gió trên bờ và ngoài khơi…

Ảnh minh họa

Việc hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII là yêu cầu cấp bách để sớm phê duyệt và triển khai đồng bộ, nhất là các dự án trọng điểm, ưu tiên nhằm bảo đảm vững chắc về cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia; cần có sự phối hợp hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao nhất của Bộ Công Thương, các địa phương trong cả nước và đơn vị tư vấn thực hiện Đề án này (Viện Năng lượng). Do tính cần thiết, cấp bách về hoàn thiện và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện:

Các địa phương thuộc nhóm 1 nêu trên khẩn trương bổ sung làm rõ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Công Thương; các địa phương thuộc nhóm 2 và nhóm 3 nêu trên khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các dự án và thông tin theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Việc rà soát, đề xuất các dự án phải được địa phương rà soát kỹ lưỡng, minh bạch, nhất là về tình trạng pháp lý của các dự án theo kết luận của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 453/TB-VPCP ngày 3/11/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo thực hiện việc này theo các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, bảo đảm đúng hướng dẫn và đúng quy định của pháp luật.

Giao Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (Viện Năng lượng) tập trung tính toán, sàng lọc công khai, minh bạch danh mục các dự án theo đề xuất của các địa phương, bảo đảm mục tiêu phát triển của Quy hoạch điện VIII, có đầy đủ cơ sở khoa học về quy hoạch, kinh tế - kỹ thuật, an ninh, an toàn, khả thi, đáp ứng các yêu cầu về pháp lý và hiệu quả kinh tế tốt nhất.

Đơn vị tư vấn lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII chịu trách nhiệm về phương pháp tính toán sàng lọc danh mục các dự án. Đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương (Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) chịu trách nhiệm thẩm tra đề xuất danh mục các dự án theo các hướng dẫn của Bộ Công Thương và các kết luận chỉ đạo liên quan của lãnh đạo Chính phủ.

Rà soát các dự án trọng điểm, ưu tiên trong Quy hoạch điện VIII cùng với danh mục các dự án năng lượng tái tạo được các địa phương đề xuất và được đơn vị tư vấn lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII tính toán, sàng lọc để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong đó xây dựng danh mục các dự án giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn 2026 - 2030 và danh mục các dự án dự phòng để không xảy ra tình trạng bị động trong quản lý Quy hoạch tác động đến việc bảo đảm cung ứng điện trong trường hợp chậm tiến độ các nguồn điện trọng điểm, ưu tiên.

Nghiên cứu các cơ chế chính sách theo quy định của pháp luật để quản lý phát triển các nguồn thủy điện, điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời áp mái, trong đó có các nội dung: điều kiện, thẩm quyền cho phép điều chỉnh công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo giữa các địa phương và điều chỉnh trong một tỉnh, thành phố; phát triển điện gió, điện mặt trời để sản xuất hydrogen và xuất khẩu; kết hợp giữa nguồn điện năng lượng tái tạo với điện tích năng/lưu trữ điện; điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu đảm bảo các điều kiện an toàn hệ thống, giá thành cạnh tranh.

Rà soát quy định của pháp luật về quy hoạch, quy định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về các nội dung đề xuất, kiến nghị phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/12/2023.

Đức Dũng