Năng lượng tái tạo

Thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi

Thứ bảy, 16/12/2023 | 17:00 GMT+7
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi theo Quy hoạch điện VIII.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực dầu khí (PV Power) về tình hình triển khai những dự án điện khí, điện gió ngoài khơi trong Quy hoạch điện VIII.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất nhận định các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần chuyển dịch năng lượng để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Cần báo cáo Chính phủ và Quốc hội có chủ trương về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ các vướng mắc chưa được pháp luật quy định trong quá trình triển khai các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi nhằm đảm bảo thực hiện các dự án theo Quy hoạch điện VIII. Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất cần sớm báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét để có nghị quyết, chủ trương về cơ chế, chính sách đối với các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi.

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Theo Quy hoạch điện VIII, từ nay đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện bổ sung từ các dự án điện khí (30.424 MW) và điện gió ngoài khơi (6.000 MW) chiếm khoảng 50% tổng công suất điện cần bổ sung. Đồng thời, việc phát triển nguồn điện khí và điện gió ngoài khơi sẽ giúp Việt Nam thực hiện được cam kết trung hòa carbon đến năm 2050 bởi các dự án điện khí là những nguồn điện chạy nền, linh hoạt, ổn định sẽ hỗ trợ cho các dự án điện gió, điện mặt trời để đảm bảo an ninh cung cấp điện.

Bộ trưởng cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc chưa được pháp luật hiện hành quy định cụ thể để triển khai thực hiện các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi và thống nhất cần sớm báo cáo Chính phủ để kiến nghị với Quốc hội có nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc triển khai các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi, đáp ứng tiến độ theo Quy hoạch điện VIII. Riêng dự án điện gió ngoài khơi cần đưa vào danh mục dự án quan trọng quốc gia cần được áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt.

Để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án điện khí (khí khai thác trong nước và LNG) và điện gió ngoài khơi theo Quy hoạch điện VIII, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hoạt động cung ứng điện trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực dầu khí khẩn trương rà soát quy định của pháp luật và căn cứ vào tình hình thực tế triển khai dự án cũng như tham khảo kinh nghiệm của các nước có thế mạnh về phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi để có đề xuất, báo cáo cụ thể với Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương trước ngày 20/12/2023. Đồng thời, Bộ trưởng giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, tổng hợp báo cáo Chính phủ để kiến nghị Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết chuyên đề về cơ chế chính sách đặc thù trong triển khai thực hiện các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi theo Quy hoạch điện VIII.

Đình Tú (t/h)