Tiết kiệm điện năng

Đà Nẵng: Mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm

Thứ hai, 23/8/2021 | 15:08 GMT+7
UBND thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm toàn thành phố trong giai đoạn 2021 – 2025.

UBND thành phố Đà Nẵng mới đây đã ban hành kế hoạch số 150/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu chung của kế hoạch là đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm toàn thành phố trong giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể theo từng nhóm đối tượng gồm:

Nhóm hành chính sự nghiệp: hàng năm tiết kiệm 18,51% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,33% điện thương phẩm toàn thành phố.

Nhóm hoạt động xây dựng, sản xuất (bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản): hàng năm tiết kiệm 1,17% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,44% điện thương phẩm toàn thành phố.

Nhóm thương mại, dịch vụ, du lịch: hàng năm tiết kiệm 7,48% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,99% điện thương phẩm toàn thành phố.

Nhóm ánh sáng sinh hoạt, tiêu dùng dân cư: hàng năm tiết kiệm 0,35% điện thương phẩm của nhóm, tiết kiệm 0,13% điện thương phẩm toàn thành phố.

Nhóm chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông: hàng năm tiết kiệm 7,16% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,1% điện thương phẩm toàn thành phố.

Thành phố Đà Nẵng phấn đấu hình thành nếp sống văn hóa tiết kiệm điện. (Ảnh minh họa)

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, phường, xã, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể - xã hội trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện... tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; tại các hộ gia đình; các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; doanh nghiệp sản xuất...

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc, có trách nghiệm kế hoạch tiết kiệm điện trong giai đoạn tới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt ý thức, thực hành tiết kiệm trong mọi mặt đời sống xã hội. Hình thành nếp sống văn hóa tiết kiệm điện để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhã Quyên