Tiết kiệm điện năng

Cải tiến mô hình đào tạo cán bộ quản lý và kiểm toán viên năng lượng

Thứ bảy, 21/8/2021 | 13:26 GMT+7
Việc quản lý và kiểm toán năng lượng sẽ giúp doanh nghiệp và nhà nước chủ động hơn trong hoạch định sử dụng năng lượng hiệu quả. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng đối tác tiến hành nghiên cứu, cải tiến mô hình đào tạo cho nhà quản lý năng lượng.

Ngày 20/8, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương và dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến về Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng kiểm toán viên năng lượng theo định hướng học tập suốt đời.

Hội thảo có sự tham gia của của đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đại diện dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (4E), Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ, đại biểu là đại diện các Sở Công Thương, trung tâm đào tạo, kiểm toán viên năng lượng và cán bộ quản lý năng lượng đến từ các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. 

Theo báo cáo tại hội thảo, các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam hiện nay tập trung nhiều vào lĩnh vực công nghiệp với 3.006 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm vào năm 2019; trong đó, có 2.441 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo danh sách ban hành hàng năm của Thủ tướng Chính phủ bắt buộc bổ nhiệm cán bộ quản lý năng lượng, được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận và thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc 3 năm 1 lần. Như vậy, cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng có một vai trò quan trọng đóng góp vào hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam.

Việc quản lý và kiểm toán năng lượng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạch định sử dụng năng lượng hiệu quả

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Hải Dũng, Phó Chánh Văn phòng tiết kiệm năng lượng,Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương nhấn mạnh: Việc quản lý và kiểm toán năng lượng sẽ giúp doanh nghiệp và nhà nước chủ động hơn trong hoạch định sử dụng năng lượng hiệu quả. Để đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng thì việc triển khai mô hình “học tập suốt đời” sẽ có giá trị vô cùng to lớn trong việc hỗ trợ người quản lý năng lượng tiếp cận các công nghệ, quy định mới về năng lượng, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng, giảm khí phát thải nhà kính. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và hỗ trợ các nhà quản lý năng lượng, Bộ Công Thương sẽ cùng với GIZ tiến hành nghiên cứu và cải tiến mô hình đào tạo cho nhà quản lý năng lượng.

Hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng hiện tại cũng như thực tế triển khai. Đồng thời đánh giá nhu cầu đào tạo nâng cao của cán bộ quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng từ đó có những khuyến nghị cải tiến chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng theo định hướng học tập suốt đời.

Bà Laura Lindoro, Tùy viên Năng lượng bền vững, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho rằng, chương trình đào tạo theo mô hình học tập suốt đời là một trong những hoạt động quan trọng hỗ trợ cho sự phát triển sử dụng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam. “Trong khuôn khổ hợp tác, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, dữ liệu năng lượng và số hóa”, bà Laura Lindoro nói.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về vấn đề: ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo và cấp Chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng; lộ trình cập nhật nội dung đào tạo và kỳ thi cấp Chứng chỉ cũng như kỳ thi gia hạn Chứng chỉ; trao đổi kinh nghiệm quốc tế về chương trình đào tạo và cấp Chứng chỉ cho cán bộ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.

Đức Dũng