Năng lượng sạch

Đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với dự án Trung tâm điện LNG Cà Ná

Thứ năm, 23/9/2021 | 11:07 GMT+7
UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm điện LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW.

Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ của các nhà đầu tư quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Trung tâm điện LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500MW và áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận công nhận các nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500MW gồm: liên danh Korea Consortium gồm Tổng công ty Năng lượng Hanwha; Tổng công ty Khí Hàn Quốc và Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc; Công ty Gulf MP Company Limited; Tập đoàn Jera Company Inc; liên danh Công ty Total Gaz Electricite Holding France; Công ty Novatek Gas & Power Asia Pte; Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP; Công ty Siemens Energy AG và Công ty CP Zarubezhneft; Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1 theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 4 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo quy định tại khoản 1 điều 10 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm điện LNG Cà Ná giai đoạn 1.

Giao Sở Công Thương là bên mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ và thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các tiêu chí và giải pháp kỹ thuật cần thiết để lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực quản lý, tài chính, kinh nghiệm, kỹ thuật - công nghệ tiên tiến, hiện đại và tối ưu nhất theo quy định của pháp luật, bảo đảm cạnh tranh, công khai và bình đẳng; thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chí, phương án đảm bảo quốc phòng, an ninh theo đúng quy định của pháp luật.