Đầu tư gần 850 tỷ đồng phát triển lưới điện nông thôn tại Lai Châu

Thứ sáu, 22/4/2022 | 16:51 GMT+7
Thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đầu tư gần 850 tỷ đồng phát triển lưới điện nông thôn tại Lai Châu trong giai đoạn 2009 - 2021.

Ngày 22/4, tại Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức “Hội nghị tổng kết chương trình 30a, EVN hỗ trợ 3 huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ - tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2009 - 2021”.

Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 27/12/2008 "về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo" (gọi tắt là chương trình 30a hỗ trợ các huyện nghèo) với mục tiêu tổng quát: tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo. Thực hiện chương trình Nghị quyết 30a, EVN được phân công hỗ trợ cho 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ của tỉnh Lai Châu.

Tập trung vào thế mạnh của EVN là cung cấp điện cho các hộ dân làm tiền đề cho việc phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo và một số hỗ trợ khác, trong giai đoạn từ năm 2009 đến hết năm 2021, EVN đã triển khai chương trình và cơ bản hoàn thành góp phần bình quân mỗi năm giảm hơn 6% hộ nghèo cho 3 huyện. 

EVN đã sử dụng các nguồn vốn đầu tư lưới điện nông thôn tại 3 huyện của tỉnh Lai Châu

EVN đã sử dụng các nguồn vốn đầu tư lưới điện nông thôn qua các dự án: Năng lượng nông thôn II sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu để cấp điện cho các xã trắng chưa có điện, các thôn bản, hộ dân chưa có điện tại 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ. 

Chương trình phát triển mở rộng lưới điện nông thôn, cấp điện đến từng hộ dân có ý nghĩa xã hội lớn, mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương và đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của nhân dân khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa của các huyện. Các công trình lưới điện đưa vào vận hành đã phát huy được hiệu quả, hoạt động sản xuất của người dân chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, dịch vụ góp phần xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Chương trình phát triển lưới điện nông thôn góp phần đưa Lai Châu từ tỉnh có tỷ lệ số hộ dân có điện thấp nhất cả nước (chỉ có 37% xã và 29,4% hộ dân có điện năm 2009) đạt 100% số xã có điện lưới quốc gia vào năm 2015. Đến cuối năm 2020, trên 95% hộ dân đã có điện, vượt trước 6 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 13 nhiệm kỳ 2016 - 2020. Năm 2021, tỷ lệ hộ dân có điện là 97,04%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2021 - 2025. Tổng chi đầu tư phát triển lưới điện nông thôn trên địa bàn 3 huyện giai đoạn 2009 - 2021 đạt trên 848 tỷ đồng.

Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện, EVN còn thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ khác bao gồm: hỗ trợ xóa nhà tạm cho 2.511 hộ, xây dựng 56 “Nhà bán trú dân nuôi”, xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho 24 điểm trường mầm non, xây dựng trung tâm đào tạo nghề, trường học nội trú, bán trú, hỗ trợ đào tạo nghề và bố trí việc làm, hỗ trợ xi măng làm đường giao thông thôn bản, đào tạo khuyến nông khuyến lâm, hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp, những hỗ trợ khác về y tế, ủng hộ đồ dùng thiết yếu cho các em học sinh bán trú và hỗ trợ sửa chữa, hướng dẫn hộ dân nghèo, hộ dân tộc các hộ dân tái định cư sử dụng điện an toàn, tiết kiệm… Trong 13 năm qua, tổng kinh phí triển khai chương trình 30a mà EVN đã thực hiện là 980,2 tỷ đồng. 

Cũng trong chuỗi sự kiện tổng kết thực hiện chương trình 30a, vào ngày 21/4, EVN và UBND tỉnh Lai Châu tổ chức khánh thành trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang, huyện Phong Thổ. Đây cũng là một điểm trường được EVN hỗ trợ xây dựng trong chương trình 30a.

Đức Dũng