Tổng giám đốc EVN làm việc với EVNNPT

Thứ tư, 20/4/2022 | 10:23 GMT+7
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) về tình hình hoạt động 3 tháng đầu năm 2022.

Nhiều nỗ lực trong quản lý vận hành

Ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022 sản lượng điện truyền tải đạt 48,929 tỷ kWh, tăng 4,77% so cùng kỳ 3 tháng năm 2021, bằng 22,7% kế hoạch năm 2022.

Theo đó, trong quý I/2022 cùng với sự phục hồi và tăng trưởng trở lại của nền kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19, sản lượng điện truyền tải của EVNNPT đã có sự phục hồi và tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm với tốc độ tăng trưởng 3 tháng đạt 4,77% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì buổi làm việc

Trong các tháng tiếp theo, EVNNPT sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp quản lý tốt chỉ tiêu sản lượng điện truyền tải (như không để xảy ra sự cố gây mất sản lượng do không cung cấp được điện, quản lý tốt hệ thống đo đếm và giao nhận điện năng, quản lý chặt chẽ điện tự dùng và tăng cường thực hiện tiết kiệm điện...) để thực hiện tốt nhất đối với chỉ tiêu này.

Tuy nhiên, do sự phát triển mạnh của các nguồn điện năng lượng tái tạo (NLTT), đặc biệt các nguồn điện mặt trời mái nhà đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu sản lượng điện truyền tải và dẫn đến tốc độ tăng trưởng sản lượng điện truyền tải thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của điện thương phẩm toàn hệ thống. Nếu trong các tháng tiếp theo tốc độ tăng trưởng sản lượng điện truyền tải tiếp tục duy trì tốt hơn so với 3 tháng đầu năm với dự kiến tốc độ tăng trưởng cả năm đạt 5,5%, sản lượng điện truyền tải năm 2022 sẽ đạt khoảng 211,9 tỷ kWh, bằng 98,2% kế hoạch và thấp hơn 3,86 tỷ kWh so với kế hoạch Tập đoàn giao.

Kết quả này sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng khác của EVNNPT như doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động. Tổng công ty sẽ tiếp tục theo dõi và thường xuyên đánh giá, phân tích và báo cáo Tập đoàn xem xét chỉ đạo kịp thời.

Về chỉ tiêu tổn thất điện năng, lũy kế 3 tháng đầu năm tổn thất điện năng thực hiện đạt 2,28%, tăng 0,18% so cùng kỳ năm 2021, cao hơn 0,13% so với kế hoạch Tập đoàn giao. Nguyên nhân tổn thất điện năng 3 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ và so với kế hoạch năm 2022 chủ yếu do phương thức vận hành giảm phát các nhà máy nhiệt điện than (khu vực Đông Bắc, miền Nam) và các nhà máy thủy điện (khu vực Tây Bắc), đồng thời khai thác cao các nguồn điện miền Trung đặc biệt là các nguồn năng lượng tái tạo để cấp điện cho miền Bắc và miền Nam.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Trong 3 tháng đầu năm, EVNNPT đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý giảm thiểu sự cố để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới điện truyền tải, qua đó đã góp phần cùng Tập đoàn đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong 3 tháng đầu năm vừa qua. Kết quả 3 tháng đầu năm, tất cả các chỉ tiêu suất sự cố đường dây và trạm biến áp của Tổng công ty đều đạt thấp hơn so với kế hoạch Tập đoàn giao.

Thách thức trong đầu tư xây dựng rất lớn

Kế hoạch khởi công năm 2022 EVN giao cho EVNNPT có 43 công trình. Lũy kế 3 tháng đầu năm EVNNPT khởi công được 5 dự án, còn 5 dự án chưa khởi công được theo kế hoạch. Nguyên nhân do vướng mắc trong thủ tục chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu bị vượt giá gói thầu. Tổng công ty đang tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai để có thể khởi công các dự án trên trong tháng 4/2022.

Trong thời gian tới, EVNNPT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công được tối thiểu 42/43 dự án Tập đoàn giao.

Đối với kế hoạch đóng điện, EVN giao Tổng công ty đóng điện 71 công trình, lũy kế 3 tháng đầu năm, EVNNPT đã đóng điện được 6 công trình.

Tổng công ty đang chỉ đạo quyết liệt và cùng các đơn vị tập trung bám sát chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án. Đồng thời thường xuyên kiểm điểm tiến độ, yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch tiến độ chi tiết và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cung cấp vật tư thiết, thi công của các nhà thầu xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan lên phương án cắt điện phục vụ công tác thi công, đấu nối... để đẩy nhanh tiến độ các dự án đóng điện từ nay đến cuối năm.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng nêu những khó khăn trong đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện do EVNNPT làm chủ đầu tư

Trong năm 2022, Tổng công ty và các đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực và tập trung thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành đóng điện các dự án theo kế hoạch Tập đoàn giao.

Đẩy mạnh ứng dụng hoa học công nghệ nhằm tăng năng suất lao động

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân khẳng định, EVNNPT có vai trò rất quan trọng trong hệ thống điện của Việt Nam. Trong những năm qua EVN luôn tạo điều kiện thuận lợi để EVNNPT thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Năm 2021, EVNNPT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ EVN giao.

Thời gian gần đây có một số khó khăn trong vận hành hệ thống truyền tải điện khi nguồn NLTT đưa vào vận hành ảnh hưởng đến sản lượng điện truyền tải.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị EVNNPT cần xây dựng và chỉ đạo các đơn vị t ập trung thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát sản lượng điện truyền tải. Tiếp tục củng cố và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm tổn thất điện năng, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, giảm sự cố, giảm thời gian cắt điện.

Về quản lý tiến độ, chất lượng các công trình truyền tải, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị EVNNPT bám sát mục tiêu theo tiến độ thi công tổng thể được phê duyệt và tiến độ quy định trong hợp đồng; thường xuyên đánh giá xác định nguyên nhân gây chậm tiến độ, biện pháp để tập trung chỉ đạo điều hành. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương từ cấp huyện, cấp xã để đảm bảo tính chính xác của các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Thường xuyên báo cáo các cấp có thẩm quyền kịp thời những vướng mắc khó khăn để có sự chỉ đạo và hỗ trợ làm việc với lãnh đạo UBND các tỉnh để có sự chỉ đạo kịp thời.

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị EVNNPT tiếp tục đề ra giải pháp tăng năng suất lao động như triển khai các trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực. Tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, phấn đấu xây dựng đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền tải điện, đặc biệt là các chuyên gia kỹ thuật giỏi.

Xuân Tiến