Nông nghiệp sạch

Đẩy mạnh sản xuất thực phẩm và nông sản bền vững, giảm phát thải

Thứ tư, 17/4/2024 | 11:11 GMT+7
Ngày 16/4, hội thảo Phát triển bền vững trong sản xuất thực phẩm và nông sản: Bền vững môi trường, xã hội và quản trị (ESGs); kiểm soát khí nhà kính (GHGs); chứng nhận không phá rừng (EUDR) diễn ra tại TPHCM.

Hội thảo cung cấp thông tin và cái nhìn tổng quát giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường sống, học hỏi và áp dụng tiêu chuẩn ESG trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sản xuất nông sản, lương thực, thực phẩm. Qua đó, đề xuất giải pháp, quy trình và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng cách đáp ứng các tiêu chí về bảo vệ môi trường của các thị trường phát triển.

Theo thông tin tại hội thảo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường diễn biến ngày càng khó lường, việc phát triển bền vững trong sản xuất thực phẩm và nông sản trở thành ưu tiên hàng đầu. Quá trình sản xuất của các đơn vị doanh nghiệp vừa phải đáp ứng nhu cầu của hiện tại, vừa không gây hại cho thế hệ tương lai. 

Ngoài ra, giảm phát thải carbon là mục tiêu toàn cầu về chống biến đổi khí hậu, đã được nhấn mạnh trong Thỏa thuận Paris tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2015 (COP21) và Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP26).

Phát triển bền vững trong sản xuất thực phẩm và nông sản

Phát biểu tại hội thảo, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) nhấn mạnh, trong bối cảnh thách thức về biến đổi khí hậu, làn sóng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, việc đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất thực phẩm và nông sản là rất cần thiết. 

Việt Nam đang hoàn thiện chính sách, giải pháp giảm phát thải carbon trong thời gian tới thông qua học hỏi kinh nghiệm từ Mỹ, châu Âu thông qua một số chính sách như: quy định bắt buộc về việc công bố thông tin đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán hoạt động trong các lĩnh vực có lượng khí thải carbon cao; hoàn thiện cơ chế giao dịch tín chỉ carbon; thay thế các nguồn năng lượng truyền thống hay quy trình sản xuất không thể khử carbon bằng các giải pháp ít hoặc không phát thải carbon; thiết lập quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm bảo vệ tài nguyên rừng...

Bà Hồ Thị Quyên thông tin thêm, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia đến năm 2030 sẽ chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững. Việc chuyển đổi nhằm hướng đến đảm bảo khả năng tiếp cận, thụ hưởng lương thực thực phẩm lành mạnh; nâng cao thu nhập cho người sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để việc phát triển nông nghiệp thực phẩm theo hướng minh bạch và bền vững, cần phải thực hiện ở tất cả các khâu, từ cung ứng đầu vào cho sản xuất đến chế biến, phân phối thực phẩm, tiêu dùng. Theo đó, cần phải rà soát, đánh giá và hoàn thiện cơ chế chính sách, các quy trình tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản xuất chế biến, tiêu dùng lương thực thực phẩm.

Trong hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Giám đốc Dịch vụ môi trường, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng đã chia sẻ về giải pháp sản xuất sạch, áp dụng tiêu chuẩn ESG trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất nông sản, lương thực, thực phẩm. Từ đó, đề xuất các giải pháp, quy trình và lộ trình thực hiện nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng cách đáp ứng các tiêu chí về bảo vệ môi trường của các thị trường phát triển như Mỹ và châu Âu.

Lâm Bảo (T/H)