Nông nghiệp sạch

Hà Nội bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Thứ ba, 16/4/2024 | 14:49 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản năm 2024.

Thông qua Kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông nghiệp từ cấp thành phố tới xã phường, thị trấn; bảo đảm 100% cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông nghiệp; phấn đấu 90% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Bên cạnh đó, nỗ lực thực hiện giám sát diện rộng về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, phấn đấu tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản được giám sát vi phạm quy định về an toàn thực phẩm giảm 10%/năm so với năm 2023; tăng 10% diện tích trồng trọt, nuôi thủy sản, cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, VietGAHP hoặc tương đương; tăng tỷ lệ gia súc, gia cầm được giết mổ công nghiệp. Số chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tăng 10% so với năm 2023, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm…

Bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn thực phẩm sản phẩm nông, lâm, thủy sản Hà Nội

Với mục tiêu trên, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng nguồn lực quản lý, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường trong lĩnh vực nông nghiệp; phát triển sản xuất các sản phẩm nông, lâm, thủy sản hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và tương đương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; duy trì, phát triển ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản an toàn.

Đổi mới công tác phổ biến, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến trong sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản và truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Phối hợp với các cơ quan báo, đài, truyền thanh của Trung ương và Hà Nội thực hiện các chương trình, chuyên mục, phóng sự truyền thông về quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm nông nghiệp; tăng cường phổ biến các văn bản mới, kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc, lựa chọn thực phẩm an toàn. Tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, thông qua website của các đơn vị và xuất bản ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông nghiệp. Truyền thông, quảng bá các địa chỉ sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tăng cường sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng hữu cơ, phát triển sản xuất các sản phẩm nông lâm thủy sản hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Đảm bảo thẩm định chứng nhận đầy đủ cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo quy định. Đồng thời, phát hiện, tố giác việc sản xuất, kinh doanh chất cấm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản kém chất lượng với các cơ quan quản lý chuyên ngành, chính quyền các cấp để ngăn chặn và xử lý kịp thời…

Huyền Dung