Sản phẩm, công nghệ

Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thứ tư, 24/5/2023 | 11:02 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Theo đó, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai, thực hiện Đề án 06 đến từng Bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số "điểm nghẽn" về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ công, dữ liệu và nguồn lực, ảnh hưởng đến lộ trình triển khai Đề án 06.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ tập trung chỉ đạo hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư theo yêu cầu của Chính phủ tại 19 nghị quyết chuyên đề.

Cập nhật, công khai các thủ tục hành chính này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính, hoàn thành trước tháng 9.

Khẩn trương, nghiêm túc rà soát và đề xuất mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính theo hướng ưu đãi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc ngành, lĩnh vực mình, gửi Bộ Tài chính trong tháng 5 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Tài chính chủ động phối hợp ban hành thông tư quy định về giảm phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến và trình Chính phủ ban hành quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền theo cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Riêng về dịch vụ công trực tuyến, tổ công tác triển khai Đề án 06 rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiến tới cung cấp các ứng dụng (apps) thủ tục hành chính, hoàn thành trong tháng 9.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID, dần thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện nâng cấp Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm vận hành thông suốt, tránh “tắc nghẽn” trong quá trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, về dữ liệu, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, chỉ đạo, tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả, bảo đảm khắc phục tình trạng “manh mún”, “cát cứ thông tin”, “chia cắt” và “co cụm dữ liệu” như hiện nay.

Về đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an bổ sung các cơ sở pháp lý xây dựng, triển khai, hoàn thiện nội dung về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Đề án 06 là hợp phần quan trọng trong tổng thể Chương trình chuyển đổi số quốc gia; là đề án tiền đề mang tính đột phá, với việc lấy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nền tảng cốt lõi, cơ bản để thúc đẩy Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Việc triển khai thành công đề án này quyết định sự thành công của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Thanh Trúc