Sản phẩm, công nghệ

Sát hạch và cấp chứng chỉ sử dụng UAV quản lý lưới điện truyền tải

Thứ ba, 23/5/2023 | 12:31 GMT+7
Sau một thời gian triển khai công tác đào tạo huấn luyện bay UAV phục vụ công tác quản lý vận hành, mới đây, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ sử dụng UAV cho 103 công nhân các đơn vị trực thuộc.

Lực lượng tham gia đợt sát hạch lần này gồm các công nhân đã và đang thực hiện công tác sử dụng UAV trong công tác kiểm tra, giám sát lưới điện truyền tải tại các đơn vị.

Đợt sát hạch lần này PTC2 tập trung hướng dẫn các nội dung: kỹ năng bay kiểm tra đường dây theo quy trình; phương pháp lập kế hoạch bay để bay tự động; đào tạo, hướng dẫn cách tạo đường bay tự động trên mô hình 3D; phương pháp sử dụng phần mềm bay (trong phần mềm quản lý đường dây) và yêu cầu, kỹ năng đánh giá hình ảnh thu thập được qua kiểm tra; kỹ năng quản lý, bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện của UAV và trao đổi kinh nghiệm sử dụng UAV.

PTC2 tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ sử dụng UAV quản lý lưới điện truyền tải

Ông Nguyễn Phan Xuân Bảo, Phó phòng Kỹ thuật PTC2 cho biết: Trong quá trình tổ chức đào tạo và sát hạch, các học viên đã thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, đảm bảo thời gian và các quy định của lớp học. Anh em công nhân đều xác định việc ứng dụng UAV vào trong công việc quản lý vận hành sẽ là nhiệm vụ cần thiết đối với người công nhân đường dây trong giai đoạn mới.

Qua đánh giá kết quả chung đa số học viên đã sử dụng thành thạo thiết bị kiểm tra theo quy trình, nắm vững kỹ năng quản lý, bảo dưỡng thiết bị bay, phụ kiện. Các học viên thực hiện tốt việc lập kế hoạch bay kiểm tra đường dây đối với từng thiết bị UAV (bay tự động không dùng RTK và sử dụng RTK), sử dụng thành thạo phần mềm bay UAV.

Trong chuyến công tác kiểm tra tình hình cung cấp điện mùa khô tại PTC2 và Truyền tải điện Đà Nẵng, ông Võ Hoài Nam, Thành viên HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã dành thời gian đến thăm và động viên cán bộ công nhân viên đang tham gia chương trình huấn luyện, sát hạch cấp chứng chỉ bay UAV của PTC2.

Trong quá trình theo dõi các công nhân điều khiển thiết bị UAV, ông Võ Hoài Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo PTC2 cũng như các công nhân trong việc triển khai ứng dụng chuyển đổi số theo kế hoạch chuyển đổi số trong EVNNPT giai đoạn 2022 – 2025. PTC2 đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, phát triển mạnh mẽ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, PTC2 đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trong thực tế công tác sản xuất, quản lý vận hành lưới truyền tải điện.

Triển khai các phương án bay UAV

Qua 3 ngày tổ chức sát hạch, trên cơ sở nội dung tiêu chí được ban hành về đánh giá các cấp độ công nhân điều khiển UAV quản lý vận hành lưới điện truyền tải, PTC2 đã cấp chứng chỉ cho 21 học viên đạt mức cấp độ I “Đã hoàn thành khóa huấn luyện đào tạo sử dụng UAV để kiểm tra đường dây”; 42 học viên đạt mức cấp độ II “Đã hoàn thành khóa huấn luyện đào tạo sử dụng UAV để kiểm tra đường dây; Xây dựng đường bay tự động cho thiết bị bay” và 12 học viên đạt mức cấp độ III “Đã hoàn thành khóa huấn luyện đào tạo sử dụng UAV để kiểm tra đường dây; Xây dựng đường bay tự động cho thiết bị bay; Lập mô hình 3D và xây dựng đường bay tự động trên mô hình 3D”. Số còn lại sẽ tiếp tục được tổ chức đào tạo, huấn luyện và kiểm tra cấp chứng chỉ trong thời gian tới.

Từ khi triển khai ứng dụng UAV trong vận hành, đến nay PTC2 đã cấp chứng nhận kỹ năng sử dụng UAV theo các cấp độ cho 115 công nhân đường dây, trang bị 81 thiết bị bay trong toàn công ty.

Ông Võ Hoài Nam, Thành viên HĐTV EVNNPT và ông Trần Thanh Phong, Giám đốc PTC2 trao chứng chỉ cho các công nhân vận hành UAV

Theo kế hoạch của PTC2, từ ngày 1/7/2023, 21/21 đội đường dây thuộc công ty sẽ chuyển sang ứng dụng toàn diện UAV trong công tác quản lý đường dây. Để đáp ứng yêu cầu này, các công nhân đã được đào tạo, cấp chứng chỉ cần phải tiếp tục trau dồi kỹ năng điều khiển, thực hành, đánh giá các hình ảnh trong nhiệm vụ kiểm tra và thực hiện giao nhận, trả nhiệm vụ qua phần mềm quản lý đường dây, phần mềm bay. Nghiêm túc thực hiện đúng quy định khi điều khiển thiết bị UAV.

Bằng những việc làm cụ thể, cán bộ công nhân viên PTC2 tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Đổi mới - Sáng tạo”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực quản trị, sản xuất kinh doanh vừa giảm thiểu sức lao động, tăng năng suất, hiệu quả trong công tác vận hành hệ thống truyền tải, tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, góp phần cùng EVNNPT trở thành doanh nghiệp số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào năm 2025.

Quang Thắng