Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Lưu Xá

Thứ hai, 29/8/2022 | 14:58 GMT+7
Ban quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đẩy nhanh tiến độ thi công dự án lắp máy biến áp (MBA) 220kV thứ 2 trạm biến áp (TBA) 220kV Lưu Xá.

Mới đây, ông Võ Lương Nhân, Phó Giám đốc NPTPMB đã chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án lắp máy biến áp 220kV thứ 2 TBA 220kV Lưu Xá tại trạm biến áp 220kV Lưu Xá (thôn Hòa Bắc, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, NPTPMB đang chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành đóng điện dự án lắp máy biến áp 220kV thứ 2 TBA 220kV Lưu Xá dự kiến vào ngày 12/9/2022.

Hiện trường dự án thi công lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Lưu Xá

Sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công của các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và của các phòng, ban NPTPMB, ông Võ Lương Nhân giao các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, phương tiện máy móc thiết bị để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án theo kế hoạch đóng điện tại cuộc họp.

Giao đơn vị tư vấn giám sát theo dõi và đôn đốc đảm bảo thực hiện đúng mốc tiến độ tại công trường đã được thống nhất tại cuộc họp. Kịp thời có báo cáo, đề xuất các vướng mắc để xử lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án. Phối hợp với nhà thầu thi công hoàn thiện các thủ tục hồ sơ nghiệm thu, lưu ý việc lập hồ sơ nghiệm thu phải được tiến hành đồng thời với công việc thi công.

Bên cạnh đó, lãnh đạo NPTPMB giao Phòng Kỹ thuật - An toàn theo dõi, chỉ đạo, điều hành và kiểm soát chung các khâu, các bước triển khai thực hiện để đảm bảo đóng điện dự án theo dự kiến. Tiếp nhận thông tin, báo cáo của Ban điều hành dự án 1 các vướng mắc, khó khăn của dự án để kịp thời xử lý đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, NPTPMB thường xuyên có cán bộ quản lý dự án trực tiếp tại công trường để kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu; phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia, đảm bảo tiến độ đóng điện dự án.

Đình Tú