Đề nghị báo cáo việc thực hiện thí điểm xe điện chở khách du lịch

Thứ năm, 12/1/2023 | 14:34 GMT+7
Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo việc thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh (chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học) phục vụ chở khách tham quan, du lịch.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn số 218/BGTVT-VT ngày 9/1/2023 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo việc thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh (chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học) phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn các tỉnh, thành phố được phép thí điểm.

Theo Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 518/TTg-CN ngày 19/4/2018, văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018, Bộ đã có văn bản số 11449/BGTVT-VT ngày 10/10/2018 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

Hiện nay có 35 địa phương được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh (chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học) phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

Xe điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quá trình xây dựng dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu và đưa nội dung quản lý đối với hoạt động vận tải khách bằng xe 4 bánh có gắn động cơ và hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ vào dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); đồng thời giữ nguyên số lượng 35 địa phương đã được Thủ tướng cho phép thí điểm đến khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

Hiện nay, dự thảo Luật Giao thông đường bộ đang tiếp tục thực hiện hoàn thiện theo chỉ đạo của Chính phủ. Do đó, để tiếp tục thực hiện triển khai thực hiện có hiệu quả đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế cũng như nắm bắt tình hình thực tế phục vụ công tác xây dựng dự thảo Luật, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên, quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn trong năm 2022. Thời gian gửi báo cáo đến Bộ Giao thông vận tải trước ngày 8/2/2023.

Tiến Đạt