Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Thứ tư, 19/4/2023 | 15:03 GMT+7
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, trong trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với mục tiêu của loại thuế này.

Ảnh minh họa

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý với Bộ Tài chính về Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Đối với đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm 50% thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp và Hiệp hội, VCCI cho rằng, với mặt hàng xăng hiện nay đang phải chịu cùng lúc 2 loại thuế có cùng tính chất hạn chế tiêu dùng là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, xăng không phải mặt hàng xa xỉ nên việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng là nhằm bảo vệ môi trường. 

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Trong trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với mục tiêu của loại thuế này.

Thanh Trúc