Năng lượng gió

Đề xuất tạm dừng thẩm định khảo sát điện gió ngoài khơi

Thứ tư, 5/10/2022 | 14:12 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 126/BC-BTNMT ngày 4/10/2022 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các đề xuất khảo sát điện gió ngoài khơi và đề xuất tháo gỡ.

Theo văn bản, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được được các đề xuất đo gió, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường trên biển (sau đây viết tắt là đề xuất khảo sát điện gió ngoài khơi) để tổ chức thẩm định, chấp thuận về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng khu vực biển để tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát điện gió ngoài khơi theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Cụ thể, tính đến ngày 31/8/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 55 đề xuất khảo sát điện gió ngoài khơi. Trong đó có 1 đề xuất đo gió đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận (do nhà đầu tư trong nước đề xuất, diện tích 36m2 để lắp đặt trạm lidar gió trên biển phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Bến Tre).

Tổng công suất đề xuất là trên 100 GW; đề xuất có công suất nhỏ nhất là 0,5 GW; đề xuất có công suất lớn nhất là 6,0 GW. Tổng diện tích đề xuất khảo sát trên biển xấp xỉ 30.000 km; một số đề xuất có diện tích khảo sát lên tới trên 3.000 km. Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương có biển, có khoảng 40 đề xuất khảo sát điện gió ngoài khơi (100% là của nhà đầu tư trong nước, có phạm vi vùng biển từ 6 hải lý trở vào) thuộc thẩm quyền thẩm định, chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và một số nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong lĩnh vực điện gió tại các cuộc họp tham vấn; ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan cho thấy còn nhiều vướng mắc về pháp lý và vướng mắc về kỹ thuật đơn cử như: chưa quy định cụ thể về hồ sơ, tài liệu, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết việc chấp thuận việc đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển. Chưa có quy định về diện tích khu vực biển chấp thuận cho sử dụng để đo gió, khảo sát địa chất, địa hình, đánh giá tác động môi trường trên biển là bao nhiêu ha trên 1MW công suất dự kiến đối với từng khu vực biển; chưa có quy định công suất điện gió tối đa cho 1 dự án là bao nhiêu, chẳng hạn 0,5GW, 1GW hay 2GW... để vừa đảm bảo khuyến khích nhà đầu tư tham gia dự án vừa đảm bảo cân đối hệ thống truyền tải điện.

Ngoài ra, cũng chưa có quy định công suất dự kiến để khảo sát là bao nhiêu MW trong từng thời kỳ quy hoạch cho phù hợp với tổng công suất điện gió ngoài khơi lũy kế đến năm 2030 được xác định khi Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) được phê duyệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, hiện chưa có tiêu chí lựa chọn nhà phát triển dự án có kinh nghiệm, năng lực và có cam kết rõ ràng về tiến độ, chất lượng khảo sát điện gió ngoài khơi. Chưa có quy hoạch các vùng biển có tiềm năng và khả năng phát triển điện gió.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; trong đó, đối với các vướng mắc về pháp lý thông qua việc bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, trong thời gian xử lý, tháo gỡ các vướng mắc nêu trên tạm dừng việc thẩm định, chấp thuận về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng khu vực biển cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về hoạt động đo gió, quan trắc, điều tra, khảo sát địa chất, địa hình đánh giá tác động môi trường trên biển được nêu tại văn bản số 231/TB-VPCP ngày 5/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận phiên họp thứ lần thứ ba của Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 hoặc đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP và các nội dung kỹ thuật khác được ban hành.

Đức Dũng