Năng lượng gió

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật công trình khai thác năng lượng tái tạo trên biển

Thứ tư, 31/8/2022 | 08:59 GMT+7
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương sớm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật công trình trên biển, bao gồm các công trình khai thác năng lượng tái tạo trên biển.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 5657/VPCP-NN ngày 30/8/2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Công văn cho biết, trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có báo cáo số 75/BC-BTNMT gửi Thủ tướng Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2021.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo hiện còn một số khó khăn, vướng mắc. Như còn thiếu các quy định kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở xác định diện tích công trình trên biển khi giao khu vực biển đối với các dự án khai thác năng lượng gió trên biển.

Ảnh minh họa

Xem xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển nghiên cứu báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo phạm vi chức năng và thẩm quyền của mình.

Trong đó, Bộ Công Thương sớm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật công trình trên biển, bao gồm các công trình khai thác năng lượng tái tạo trên biển.

Đức Dũng