Năng lượng gió

Địa phương của Quảng Nam đề xuất nghiên cứu dự án điện gió công suất 500MW

Thứ sáu, 6/5/2022 | 16:14 GMT+7
Huyện Tây Giang của tỉnh Quảng Nam đề xuất chủ trương cho huyện này tiếp nhận dự án điện gió với quy mô công suất khoảng 500MW, tương đương đầu tư 100 tuabin gió, diện tích quy hoạch sử dụng đất trên 400 ha, không ảnh hưởng đến rừng phòng hộ.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn số 2749/UBND-KTN ngày 4/5/2022 gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Tây Giang về việc tham mưu giải quyết đề nghị xin chủ trương thống nhất tiếp nhận dự án điện gió tại huyện Tây Giang

Công văn nêu: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại công văn số 956-CV/TU ngày 26/4/2022 về việc giải quyết đề nghị của Ban Thường vụ huyện ủy Tây Giang về xin chủ trương thống nhất tiếp nhận dự án điện gió; UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Công Thương chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tây Giang và các đơn vị liên quan rà soát, xem xét, đánh giá khả năng đầu tư dự án điện gió tại thôn Cha’nốc, xã Ch’ơm, huyện Tây Giang; tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

UBND huyện Tây Giang chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cho Sở Công Thương theo yêu cầu.

Ảnh minh họa

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang có tờ trình số 85-TTr/HU ngày 15/4/2022 gửi Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam về việc xin chủ trương  thống nhất tiếp nhận dự án điện gió tại huyện Tây Giang.

Theo tờ trình, huyện Tây Giang với địa bàn miền núi cao có tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên rừng còn lớn, đặc biệt là nguồn năng lượng gió để đầu tư phát triển dự án điện gió. Qua khảo sát, nghiên cứu đánh giá bước đầu cho thấy trên địa bàn huyện Tây Giang có tiềm năng gió rất lớn, hướng gió chính là gió Tây xuất hiện thường xuyên với vận tốc 6,5m/s đến 7,8m/s do đó cần được đầu tư xây dựng, khai thác điện gió. Đây là dự án được Chính phủ Việt Nam khuyến khích đầu tư phát triển nhằm khai thác có hiệu quả năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và đảm bảo môi trường.

Từ những kết quả đánh giá trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương cho huyện Tây Giang tiếp nhận dự án điện gió, địa điểm tại thôn Cha’nốc (xã Ch’ơm) với quy mô công suất khoảng 500MW, tương đương đầu tư 100 tuabin gió, diện tích quy hoạch sử dụng đất trên 400 ha, không ảnh hưởng đến rừng phòng hộ.

Sau khi có ý kiến thống nhất chủ trương, huyện Tây Giang tiếp tục với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước, thủ tục tiếp theo và lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Nhã Quyên